Změny a události KOVO, akciová společnost /a.s./ v likvidaci

1990-12-27
Zapsan podnikani
provozování nestátního zdravotnického zařízení
1990-12-27
Zapsan podnikani
provozování nestátního zdravotnického zařízení