Změny a události Pragoinvest akciová společnost v likvidaci

1989-12-01
Zapsan podnikani
6.poskytování a přijímání veškerých služeb souvisejících bez- prostředně s prováděním zahr.obchodní činnosti v rámci před- mětu podnikání.
1989-12-01
Zapsan podnikani
1.vývoz a dovoz strojírenských výrobků,jako motorových lo- komotiv,kolejových vozidel/tramvají,tramvajových souprav a nákladních vozů pro podnikovou dopravu/,kompresorů a vývěv,výrobků pro průmyslové a jiné chlazení,diesel- motorů,dieselagregátů včetně rozvoden a rozvodů,turbo- dmychadel,strojů a zařízení pro zpracování nerostných hmot/drtičů,mlýnů,třídičů a odlučovačů,strojů a zařízení pro keramické,porcelánové a podobné výrobky,pecí a chla- dičů pro výrobu stavebního materiálu,úpravu rud a jiných nerostů/,silových polovodičů a jejich aplikací,velkých
1989-12-01
Zapsan podnikani
točivých elektrických strojů a transformátorů,jeřábů/ autojeřábů,samohybných jeřábů a podobných mechanizačních prostředků/,převodových zařízení/převodovek,variátorů a spojek/,těžních zařízení hlubinných dolů.
1989-12-01
Zapsan podnikani
2.vývoz a dovoz zařízení nebo části zařízení,náhradních dílů,komponentů projektů,popřípadě stavební části dodá- vek,komponentů,montoven,pokud to souvisí s vývozem a do- vozem zboží v rozsahu předmětu podnikání.
1989-12-01
Zapsan podnikani
3.poskytování služeb zahraničním osobám a přijímání služeb od zahraničních osob formou montáží a technické pomoci, pokud to souvisí s vývozem a dovozem zboží v rozsahu před- mětu podnikání
1989-12-01
Zapsan podnikani
4.vývoz a dovoz věcí pro komplexní zajištění výstavby těžního a zpracovatelského kombinátu Krivoj Rog,SSSR,včetně vývozu věcí určených pro zásobování čs.pracovníků na dislokovaných pracovištích v místě výstavby kombinátu
1989-12-01
Zapsan podnikani
5.vývoz a dovoz věcí pro komplexní zabezpečení výstavby metra v Praze a městské rychlodráhy v Bratislavě
1989-12-01
Zapsan podnikani
6.poskytování a přijímání veškerých služeb souvisejících bez- prostředně s prováděním zahr.obchodní činnosti v rámci před- mětu podnikání.