Změny a události NAŠE VOJSKO, TISKÁRNA, PRAHA, státní podnik

2016-09-13
Vymazán člen představenstva
Josef Kejklíř
2016-09-13
Vymazán člen představenstva
Josef Kejklíř
2016-09-13
Zapsan člen představenstva
JOSEF KEJKLÍŘ
2000-08-21
Vymazán člen představenstva
Oldřich Hrádek
2000-08-21
Vymazán člen představenstva
Oldřich Hrádek
2000-04-26
Vymazán člen představenstva
Miloslav Kratochvíl
2000-04-26
Vymazán člen představenstva
Miloslav Kratochvíl
1998-08-13
Vymazán člen představenstva
Alexandr Pavlík
1998-08-13
Vymazán člen představenstva
Alexandr Pavlík
1998-08-13
Vymazán člen představenstva
Oldřich Hrádek
1998-08-13
Vymazán člen představenstva
Oldřich Hrádek
1998-02-04
Vymazán člen představenstva
Miloslav Kratochvíl
1998-02-04
Vymazán člen představenstva
Miloslav Kratochvíl
1997-10-31
Vymazán člen představenstva
Vladimír Kulhánek
1997-10-31
Vymazán člen představenstva
Vladimír Kulhánek
1992-02-27
Vymazán člen představenstva
Oldřich Hrádek
1992-02-27
Vymazán člen představenstva
Oldřich Hrádek
1991-11-26
Vymazán člen představenstva
Vladimír Kulhánek
1991-11-26
Zapsan člen představenstva
Vladimír Kulhánek
1991-02-11
Vymazán člen představenstva
Viliam Jakubec
1991-02-11
Vymazán člen představenstva
Viliam Jakubec
1989-06-30
Zapsan způsob jednání
Zastupování: Za podnik jedná ředitel nebo jeho zástupce. Podpisování: K názvu podniku připojí svůj podpis ředitel nebo jeho zástupce.
1989-06-30
Zapsan podnikani
polygrafická výroba, distribuce a prodej stanovených vojenských skladových tiskopisů pro ČSLA a jiné brané složky a organizace v zájmu obrany státu
1989-06-30
Zapsan podnikani
polygrafická výroba periodické a neperiodické produkce zabezpečující potřeby ČSLA
1989-06-30
Zapsan podnikani
základním předmětem činnosti podniku je uspokojování veřejně prospěšných zájmů ve vydávání periodických a neperiodických publikací, jejich polygrafická výroba a distribuce
1989-06-30
Zapsan podnikani
jako vedlejší předmět činnosti podnik provádí dílenské opravy polygrafických strojů a s touto činností spojených nákup náhradních dílů a spotřebního materiálu přímo od tuzemských i zahraničních dodavatelů.
1989-06-30
Zapsan způsob jednání
Zastupování: Za podnik jedná ředitel nebo jeho zástupce. Podpisování: K názvu podniku připojí svůj podpis ředitel nebo jeho zástupce.