Změny a události SKLOEXPORT akciová společnost v likvidaci

1969-08-01
Zapsan podnikani
obchodní zastupování zahraniční firmy
1969-08-01
Zapsan podnikani
poskytování ubytovacích a stravovacích služeb
1969-08-01
Zapsan podnikani
realitní činnost
1969-08-01
Zapsan podnikani
mezinárodní zasilatelství
1969-08-01
Zapsan podnikani
obchodní zastupování zahraniční firmy