P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci, IČO 00001104 — obchodní rejstřík

Neratovice Kojetická, , PSČ 27711, 6248128, 203
55 let, 6 měsíce
na trhu
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
1968-11-01
IČO
00001104
Právní forma
Akciová společnost
Předmět podnikani

Provádět propagaci vlastní zahraničně obchodní činnosti.

a)provádět propagaci pro zahraniční osobu, včetně její
účasti na výstavách a veletrzích
b)poskytovat československým osobám informace o vlastnostech
výrobků dodávaných do ČSFR zahraničními osobami, s nimiž má
organizace uzavřenou smlouvu o obchodním zastoupení nebo
smlouvu o zprostředkování /dále jen "smluvní výrobky"/
a o charakteru jimi poskytovaných služeb
c)provádět, popř. zajišťovat technicko-poradenskou činnost
týkající se vlastností, využívání, obsluhy, údržby a oprav
smluvních výrobků

d)provádět, popř. zajišťovat servis smluvních výrobků
e)zřizovat konsignační sklady zahraniční osoby a zajišťovat
jejich provoz
f)zajišťovat pro československé organizace provádějící
servis smluvních výrobků vysílání jejich pracovníků k
zaškolení do zahraničí
g)dovážet obchodní vzorky, technickou dokumentaci
a propagační materiály zahraničních osob
h)dovážet náhradní díly k zajišťování servisu smluvních
výrobků

i)dovážet přístroje, zařízení a náhradní díly k nim, popř.
speciální materiály, pokud jsou nezbytné k zajištění servisu
smluvních výrobků

Poskytovat zahraničním osobám, služby v zahraničí
spočívající ve zprostředkování kupních smluv nebo smluv
o poskytování nebo přijímání služeb.

Poskytovat zahraničním osobám informační, poradenské, popř.
jiné odborné služby při zakládání podniků se zahraniční
majetkovou účastí na území ČSFR.

Zprostředkovávat a provádět leasingové operace a s tím
související dovoz a zpětný vývoz věcí poskytovaných za tím
účelem zahraničními osobami, s nimiž má organizace uzavřené
smlouvy o obchodním zastoupení nebo smlouvy o
zprostředkování.

Vyvážet a dovážet věci v souvislosti s plněním smluv o
výrobní kooperaci uzavřených mezi československými osobami
a zahraničními osobami, s nimiž má organizace uzavřeny
smlouvy o obchodním zastoupení nebo smlouvy o
zprostředkování.

Na základě smluv o obstarání záležitostí uzavřených
s československou osobou vyvážet vlastním jménem, a na účet
příslušné československé osoby, věci určené zahraničním
osobám, s nimiž má organizace uzavřeny smlouvy o obchodním
zastoupení nebo smlouvy o zprostředkování a dovážet věci
dodávané těmito zahraničními osobami do ČSFR.

Zprostředkovávat pro československé osoby oprávněné
k provádění zahraničně obchodní činnosti uzavírání smluv
o vývozu věcí nebo poskytování služeb zahraničním osobám.

Na základě smluv o obstarání záležitostí uzavřených
s československými osobami oprávněnými k provozování
podnikatelské činnosti podle zákona o soukromém podnikání
občanů vyvážet věci z jejich vlastní produkce věci pro
jejich vlastní potřebu v souladu s hospodářskou činností,
k níž jsou tyto československé osoby oprávněny, a to
vlastním jménem a na účet těchto československých osob.

Vyvážet věci nezbytné pro provoz československých
majetkových účastí na podnikání v zahraničí na nichž se
organizace majetkově podílí, a dovážet věci pro provoz
podniků se zahraniční majetkovou účastí se sídlem na území
ČSFR, na jejichž podnikání se organizace podílí.

Dovážet věci pro vlastní potřebu organizace a pro potřeby
československých osob, které se na podnikání organizace
podílejí jako akcionáři.

Provádět propagaci vlastní zahraničně obchodní činnosti.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Akciová společnost
Institucionální sektor: dle ESA2010
Veřejné podniky nefinanční
Činnosti - dle CZ-NACE
Podpůrné činnosti pro podnikání j. n.
Počet zaměstnanců
Neuvedeno

Statutární orgán

Likvidátor
Stepan Agopšuk
Neratovice Kojetická, 1023, PSČ , 6248128, 203 Den vzniku funkce: 1996-01-26
Předseda
ing. VÍTĚZSLAV PAŘÍK
Praha Žďárská, , PSČ 18400, 22339019, 203 Den vzniku funkce: 2015-10-20
1. Místopředseda
ing. PETR LUPTÁK
Praha U jizby, , PSČ 14300, 25740211, 203 Den vzniku funkce: 2015-10-20
Člen Představenstva
ing. VLADIMÍR KLEČKA
Psáry U Sv. Jána, , PSČ 25244, 6477216, 203 Den vzniku funkce: 2015-10-20
Člen Představenstva
JUDr. MARIE STEHLÍKOVÁ
Praha Vinohradská, , PSČ 10000, 25097725, 203 Den vzniku funkce: 2017-01-06

Změny a události

2023-10-30
Vymazán člen představenstva
VLADIMÍR NOVODVORSKÝ
2017-01-06
Vymazán člen představenstva
MARIE STEHLÍKOVÁ
2017-01-06
Vymazán člen představenstva
MARIE STEHLÍKOVÁ
2017-01-06
Zapsan člen představenstva
MARIE STEHLÍKOVÁ
2015-10-20
Vymazán člen představenstva
Petr Lupták
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci se sídlem v Neratovice  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00001104.

Podobné firmy

Praha V jámě, , PSČ 11000, 21704899, 203
IČO 00000752
Praha 7 U Průhonu, 1516/32, PSČ 17088, 22312544, 203
IČO 00000906
Praha Na Kavčích horách, , PSČ 14700, 22689451, 203
IČO 00000965