M E D I A, sdružení pro zastupování zahraničních firem v ČR v likvidaci, IČO 00001147 — obchodní rejstřík

Praha Strakonická, , PSČ 15000, 22079742, 203
49 let, 6 měsíce
na trhu
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
1974-12-02
IČO
00001147
Právní forma
Předmět podnikani

15. Dovoz náhradních dílů a materiálů nutných k zabezpečení
údržby a provozu věcí dovezených podle bodu 1 a 2 rozsahu
povolení.

2. Přijímat a poskytovat služby na základě smlouvy o obstará
ní záležitostí spočívající v dovozu zboží od zastupovaných
firem nebo vývozu zastupovaným firmám vlastních jménem a na
účet příslušné čs. nebo zahraniční osoby.

3. V rámci smluv uvedených v bodě 1 a 2 tohoto povolení

a) zajišťovat propagaci pro zahraniční osoby, včetně jejích
účasti na výstavách a veletrzích

b) poskytovat údaje o vlastnostech smluvních výrobků

c) poskytovat, popř. obstarávat technicko-poradenskou čin-
nost zahrnující :
- odborné technické informace a instruktáže o vlastnostech a
účelném používání smluvních výrobků
- konzultace a návody pro obsluhu, údržbu a opravy smluvních
výrobků
- semináře, konference a předvádění smluvních výrobků
- provádět, popř. obstarávat servis smluvních výrobků

d) zřizovat konsignační sklady a servisní místa a zajišťovat
jejich provoz, včetně dovozu a vývozu náhradních dílů, mate-
riálů, příslušenství a věcí souvisejících se zajištěním
těchto činností

e) zprostředkovávat, popřípadě obstarávat stáže a školení u
zahraničních osob k zabezpečení činností v rozsahu tohoto
povolení

4. Zprostředkovávat nebo obstarávat pro čs. organizace vysí-
lání technických pracovníků do zahraničí, respektive zajiš-
ťovat pronájem pracovníků zastupovaným zahraničním osobám v
souvislosti s činností vyplývající ze smluvního vztahu

5. Dovážet a vyvážet obchodní vzorky, technickou dokumentaci
a propagační materiály k zabezpečování činností v rozsahu
tohoto povolení

6. V souladu s obecně platnými právními předpisy se účastnit
na podnikání v tuzemsku i v zahraničí.

7. Provádět propagaci vlastní zahraničně obchodní činnosti v
tuzemsku a zahraničí

8. Provádět pro zahraniční osoby zprostředkovatelskou a
obstaravatelskou činnost v zahraničí

9. Dovoz a vývoz zboží a služeb k naplnění kooperačních
smluv

10. Přijímání služeb od zahraničních osob formou pronájmu
věcí pro vlastní potřebu organizace a s tím spojený dovoz a
zpětný vývoz těchto věcí :
JKPOV č. celního saz.
- zařízení reprografická 401 8472106, 9009213
- stroje, přístroje a za-
řízení kancelářská 402 8469105, 8473102
- stroje na zpracování dat
/pouze osobní počítače a
mikropočítače k běžnému

vybavení pracovišť včetně
příslušenství/ 403 8471207, 8471916,
8473307
- programového vybavení a
přijímání služeb s tím sou-
visejících 976
- nábytek kovový a dřevěný
pouze speciální nábytek pro
výpočetní techniku 557, 457 9403205
557 77 9403205

615 77 9403604
- telefaxy 382, 651 8517827
- automobily osobní a do-
dávkové 444 8703213, 8703221,
8703230

14. Dovoz a zpětný vývoz věcí uvedených v bodu 1 rozsahu po-
volení v případech, kdy věc je organizací zapůjčena zahra-
niční osobou

15. Dovoz náhradních dílů a materiálů nutných k zabezpečení
údržby a provozu věcí dovezených podle bodu 1 a 2 rozsahu
povolení.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Zájmové sdružení právnických osob
Institucionální sektor: dle ESA2010
Národní soukromé nefinanční podniky
Činnosti - dle CZ-NACE
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.
Počet zaměstnanců
Neuvedeno

Statutární orgán

Likvidátor
JUDr. JULIUS KRAMARIČ
Praha Na Václavce, , PSČ 15000, 22087044, 203 Den vzniku funkce: 2016-09-12

Změny a události

2016-09-12
Zapsan člen představenstva
JULIUS KRAMARIČ
2016-09-12
Vymazán člen představenstva
JULIUS KRAMARIČ
2016-09-12
Zapsan člen představenstva
JULIUS KRAMARIČ
2015-11-13
Vymazán člen představenstva
Julius Kramarič
2015-11-13
Vymazán člen představenstva
Julius Kramarič
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti M E D I A, sdružení pro zastupování zahraničních firem v ČR v likvidaci se sídlem v Praha  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis M E D I A, sdružení pro zastupování zahraničních firem v ČR v likvidaci. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00001147.

Podobné firmy

Praha Ke Koh-i-nooru, , PSČ 15500, 22118446, 203
IČO 00006025