Změny a události M E D I A, sdružení pro zastupování zahraničních firem v ČR v likvidaci

2016-09-12
Zapsan člen představenstva
JULIUS KRAMARIČ
2016-09-12
Vymazán člen představenstva
JULIUS KRAMARIČ
2016-09-12
Zapsan člen představenstva
JULIUS KRAMARIČ
2015-11-13
Vymazán člen představenstva
Julius Kramarič
2015-11-13
Vymazán člen představenstva
Julius Kramarič
1996-03-19
Vymazán člen představenstva
Jiří Vencovský
1996-03-19
Vymazán člen představenstva
Jiří Vencovský
1996-03-19
Vymazán člen představenstva
Ivo Talacko
1996-03-19
Vymazán člen představenstva
Pavel Odvody
1996-03-19
Vymazán člen představenstva
Pavel Odvody
1996-03-19
Zapsan způsob jednání
Za sdružení jedná a za sdružení se podepisuje likvidátor.
1996-03-19
Zapsan způsob jednání
Za sdružení jedná a za sdružení se podepisuje likvidátor.
1996-03-19
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Křivánek
1996-03-19
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Křivánek
1996-03-19
Vymazán člen představenstva
Ivo Talacko
1996-03-19
Vymazán člen představenstva
Jiří Šup
1996-03-19
Vymazán člen představenstva
Jiří Šup
1991-03-04
Zapsan člen představenstva
Ivo Talacko
1991-03-04
Vymazán člen představenstva
Rudolf Zýka
1991-03-04
Vymazán člen představenstva
Rudolf Zýka
1991-03-04
Vymazán člen představenstva
Ivo Talacko
1989-09-05
Vymazán člen představenstva
Radovan Novák
1989-09-05
Vymazán člen představenstva
Radovan Novák
1988-08-08
Vymazán člen představenstva
Jan Dlask
1988-08-08
Vymazán člen představenstva
Jan Dlask
1987-01-30
Vymazán člen představenstva
Miroslav Trampota
1987-01-30
Vymazán člen představenstva
Miroslav Trampota
1985-09-18
Vymazán člen představenstva
Miloslav Suska
1985-09-18
Vymazán člen představenstva
Miloslav Suska
1985-09-18
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Marek
1985-09-18
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Marek
1985-09-18
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Skřivánek
1985-09-18
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Skřivánek
1978-11-08
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Marek
1978-11-08
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Marek
1978-11-08
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Fiala
1978-11-08
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Fiala
1974-12-02
Zapsan způsob jednání
Za sdružení jedná ředitel nebo jeho náměstek. Podpisování : K názvu sdružení připojí svůj podpis ředitel nebo jeho náměstek. Podpisovat mohou rovněž všichni členové rady kolektivně.
1974-12-02
Zapsan podnikani
2. Přijímat a poskytovat služby na základě smlouvy o obstará ní záležitostí spočívající v dovozu zboží od zastupovaných firem nebo vývozu zastupovaným firmám vlastních jménem a na účet příslušné čs. nebo zahraniční osoby.
1974-12-02
Zapsan podnikani
3. V rámci smluv uvedených v bodě 1 a 2 tohoto povolení
1974-12-02
Zapsan podnikani
a) zajišťovat propagaci pro zahraniční osoby, včetně jejích účasti na výstavách a veletrzích
1974-12-02
Zapsan podnikani
b) poskytovat údaje o vlastnostech smluvních výrobků
1974-12-02
Zapsan podnikani
c) poskytovat, popř. obstarávat technicko-poradenskou čin- nost zahrnující : - odborné technické informace a instruktáže o vlastnostech a účelném používání smluvních výrobků - konzultace a návody pro obsluhu, údržbu a opravy smluvních výrobků - semináře, konference a předvádění smluvních výrobků - provádět, popř. obstarávat servis smluvních výrobků
1974-12-02
Zapsan podnikani
d) zřizovat konsignační sklady a servisní místa a zajišťovat jejich provoz, včetně dovozu a vývozu náhradních dílů, mate- riálů, příslušenství a věcí souvisejících se zajištěním těchto činností
1974-12-02
Zapsan podnikani
e) zprostředkovávat, popřípadě obstarávat stáže a školení u zahraničních osob k zabezpečení činností v rozsahu tohoto povolení
1974-12-02
Zapsan podnikani
4. Zprostředkovávat nebo obstarávat pro čs. organizace vysí- lání technických pracovníků do zahraničí, respektive zajiš- ťovat pronájem pracovníků zastupovaným zahraničním osobám v souvislosti s činností vyplývající ze smluvního vztahu
1974-12-02
Zapsan podnikani
5. Dovážet a vyvážet obchodní vzorky, technickou dokumentaci a propagační materiály k zabezpečování činností v rozsahu tohoto povolení
1974-12-02
Zapsan podnikani
6. V souladu s obecně platnými právními předpisy se účastnit na podnikání v tuzemsku i v zahraničí.
1974-12-02
Zapsan podnikani
7. Provádět propagaci vlastní zahraničně obchodní činnosti v tuzemsku a zahraničí
1974-12-02
Zapsan podnikani
8. Provádět pro zahraniční osoby zprostředkovatelskou a obstaravatelskou činnost v zahraničí
1974-12-02
Zapsan podnikani
9. Dovoz a vývoz zboží a služeb k naplnění kooperačních smluv
1974-12-02
Zapsan podnikani
10. Přijímání služeb od zahraničních osob formou pronájmu věcí pro vlastní potřebu organizace a s tím spojený dovoz a zpětný vývoz těchto věcí : JKPOV č. celního saz. - zařízení reprografická 401 8472106, 9009213 - stroje, přístroje a za- řízení kancelářská 402 8469105, 8473102 - stroje na zpracování dat /pouze osobní počítače a mikropočítače k běžnému
1974-12-02
Zapsan podnikani
vybavení pracovišť včetně příslušenství/ 403 8471207, 8471916, 8473307 - programového vybavení a přijímání služeb s tím sou- visejících 976 - nábytek kovový a dřevěný pouze speciální nábytek pro výpočetní techniku 557, 457 9403205 557 77 9403205
1974-12-02
Zapsan podnikani
615 77 9403604 - telefaxy 382, 651 8517827 - automobily osobní a do- dávkové 444 8703213, 8703221, 8703230
1974-12-02
Zapsan podnikani
14. Dovoz a zpětný vývoz věcí uvedených v bodu 1 rozsahu po- volení v případech, kdy věc je organizací zapůjčena zahra- niční osobou
1974-12-02
Zapsan podnikani
15. Dovoz náhradních dílů a materiálů nutných k zabezpečení údržby a provozu věcí dovezených podle bodu 1 a 2 rozsahu povolení.