Palivový kombinát Ústí, státní podnik, IČO 00007536 — obchodní rejstřík

Chlumec Hrbovická, , PSČ 40339, 27754618, 203
Datum vzniku
1991-01-01
Datum zaniku
2022-01-01
IČO
00007536
Právní forma
Státní podnik
Předmět činnosti

realizace aktivit pro zmírnění následků klimatických změn.

sanace zbytkových jam podle plánů likvidace a jejich doplňků schválených Státní báňskou správou ČR,

zahlazování následků hornické činnosti,

vedení správy finančních prostředků na dávky, jejichž poskytnutí vyplývá z obecně závazných právních předpisů a zvláštních předpisů pro oblast hornictví, pro bývalé zaměstnance v hornictví a to i za jiné hornické organizace a zařizování jejich výplaty.

správa majetku sloužícího k zajištění energetické bezpečnosti státu,

výkon práva hospodařit k lesům, které jsou ve vlastnictví státu, k nimž má státní podnik Palivový kombinát Ústí právo hospodařit a u kterých bylo v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, příslušným orgánem státní správy lesů rozhodnuto jejich zařazení do kategorie lesů ochranných anebo do kategorie lesů zvláštního určení,

revitalizace a územní rozvoj pozemků v majetku státu,

podpora zajištění surovinové a energetické bezpečnosti státu,

realizace aktivit pro zmírnění následků klimatických změn.

Předmět podnikani

provozování leteckých prací

výroba tepelné energie

rozvod tepelné energie

revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení zdvihacích při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení tlakových při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

zednictví

výkon zeměměřičských činností

hornická činnost ve smyslu ust. § 2 písmene a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů:
a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů,
b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek,
c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů,
d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním,
e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d),
f) zvláštní zásahy do zemské kůry,
g) zajišťování a likvidace starých důlních děl,
h) báňská záchranná služba,
i) důlně měřičská činnost

činnost prováděná hornickým způsobem ve smyslu ust. § 3 písmene a), c), d), e), f), h), a i) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů:
a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním,
c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce),
d) práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu,
e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemisťuje více než 100 000 m horniny, s výjimkou zakládání staveb,
f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a § 3,
h) práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu,
i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m horniny,

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany,

provádění staveb, jejich změn a odstraňování,

poskytování zdravotních služeb: zdravotnická dopravní služba

provozování leteckých prací

Statutární orgán

Ředitel Státního Podniku
František Peterka
Ústí nad Labem - Střekov Tomáše ze Štítného, 1121/5, PSČ , , 203 Den vzniku funkce: 1991-04-17 Den zaniku funkce: 1992-02-12
Ředitel Státního Podniku
Ing. Karel Švarc
Ústí nad Labem - Brná Na rybárně, 315, PSČ , , 203 Den vzniku funkce: 1992-02-12 Den zaniku funkce: 1996-06-10
První Zástupce Ředitele
Ing. Václav Šípek,výrobní náměstek
Ústí nad Labem - Klíše Slavíčkova, 955/14, PSČ , , 203 Den vzniku funkce: 1991-04-17 Den zaniku funkce: 1996-07-15
Druhý Zástupce Ředitele
Ing. Petr Stahl,výrobní náměstek
Teplice - Prosetice Školní, 142, PSČ , , 203 Den vzniku funkce: 1997-01-10 Den zaniku funkce: 2000-12-29
Třetí Zástupce Ředitele
Ladislav Předota
Ústí nad Labem 17.listopadu, 284, PSČ , 17813239, 203 Den vzniku funkce: 1995-12-07 Den zaniku funkce: 1997-01-10
Pověřen Řízením Státního Podniku
Ing. Václav Šípek
Ústí nad Labem Slavíčkova, 955/14, PSČ , 17804981, 203 Den vzniku funkce: 1996-06-10 Den zaniku funkce: 1997-01-10
První Zástupce Ředitele
Ing. Vlasta Srpová
Ústí nad Labem Varvažov, 56, PSČ , , 203 Den vzniku funkce: 1996-07-15 Den zaniku funkce: 1997-04-18
Třetí Zástupce Ředitele
Ladislav Předota
Ústí nad Labem 17.listopadu, 284, PSČ , 17813239, 203 Den vzniku funkce: 1997-01-10 Den zaniku funkce: 1997-04-18
Ředitel Státního Podniku
Ing. Petr Lenc
Ústí nad Labem Slavíčkova, 955/14, PSČ , 17804981, 203 Den vzniku funkce: 2001-04-11 Den zaniku funkce: 2004-09-11
První Zástupce Ředitele:
Ing. Jiří Kramář
Chlumec Svatoplukova, 199, PSČ , 17738997, 203 Den vzniku funkce: 1997-08-26 Den zaniku funkce: 2000-12-29
První Zástupce
Ing. Petra Šilhánová
Teplice Alejní, 2409/2, PSČ , 20272057, 203 Den vzniku funkce: 2000-12-29 Den zaniku funkce: 2013-09-05
Ředitel Státního Podniku
Ing. Petr Lenc
Ústí nad Labem Masarykova, 638/245, PSČ 40001, 17801729, 203 Den vzniku funkce: 2004-09-11 Den zaniku funkce: 2013-09-05
První Zástupce
Ing. PETRA ŠILHÁNOVÁ
Teplice Alejní, , PSČ 41501, 20272057, 203 Den vzniku funkce: 2013-09-05 Den zaniku funkce: 2016-12-29
Ředitel Státního Podniku
Ing. PETR LENC
Ústí nad Labem Masarykova, , PSČ 40001, 17801729, 203 Den vzniku funkce: 2013-09-05 Den zaniku funkce: 2020-02-12
První Zástupce Ředitele
Ing. PETRA ŠILHÁNOVÁ
Teplice Alejní, , PSČ 41501, 20272057, 203 Den vzniku funkce: 2016-12-29 Den zaniku funkce: 2022-01-01
Druhý Zástupce Ředitele
Ing. PETR KUBIŠ
Ústí nad Labem Bezručova, , PSČ 40001, 17803071, 203 Den vzniku funkce: 2016-12-29 Den zaniku funkce: 2022-01-01
Ředitel Státního Podniku
Ing. WALTER FIEDLER
Málkov Den vzniku funkce: 2020-02-12 Den zaniku funkce: 2022-01-01

Změny a události

2022-01-01
Vymazán člen představenstva
PETRA ŠILHÁNOVÁ
2022-01-01
Vymazán člen představenstva
PETR KUBIŠ
2022-01-01
Vymazán člen představenstva
WALTER FIEDLER
2020-02-12
Vymazán člen představenstva
PETR LENC
2020-02-12
Vymazán člen představenstva
PETR LENC
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Palivový kombinát Ústí, státní podnik se sídlem v Chlumec  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Palivový kombinát Ústí, státní podnik. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00007536.

Podobné firmy

Praha Vlastina, , PSČ 16100, 22242830, 203
IČO 00000345
Praha Hlubočepská, , PSČ 15200, 21998230, 203
IČO 00000591
Praha 1 Růžová 6, , čp. 943, PSČ 11000, 21707553, 203
IČO 00001279