Změny a události Jihomoravské dřevařské závody Brno, v likvidaci

1988-12-29
Zapsan podnikani
f) Provozování konsignačního skladu pro organizace zakladatele.
1988-12-29
Zapsan podnikani
b) výkony odbytu a zásobování, velkoobchodní a maloobchodní pro- dej vlastních a dalších výrobků dřevozpracujícího průmyslu a doplňkových potřeb,
1988-12-29
Zapsan podnikani
c) materiálně technické, hmotné a finanční zabezpeční výchovně vzdělávacího procesu žáků vychovávaných pro potřebu podniku v SOU, zřizovaných SVV Benešov a zajištování možnosti odbor- né přípravy těchto žáků na pracovištích podniku,
1988-12-29
Zapsan podnikani
d) projektová činnost ve vymezeném rozsahu,
1988-12-29
Zapsan podnikani
e) provádění dodavatelské činnosti při výstavbě družstevních stabilizačních bytů pro pracovníky dřevařského průmyslu,
1988-12-29
Zapsan podnikani
f) Provozování konsignačního skladu pro organizace zakladatele.