Změny a události Severočeské keramické závody Most, státní podnik v likvidaci

1990-04-01
Zapsan podnikani
vypořádání hospodářské činnosti státního podniku
1990-04-01
Zapsan podnikani
vypořádání hospodářské činnosti státního podniku