Změny a události MILNEA státní podnik v likvidaci

1990-06-27
Zapsan podnikani
povinnost uzavřít smlouvy o výkonu funkce ochraňovatelské organizace Státních federálních hmotných rezerv a Státních mobilizačních rezerv
1990-06-27
Zapsan podnikani
vypořádání hospodářské činnosti státního podniku
1990-06-27
Zapsan podnikani
provedení smluvního převodu práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví
1990-06-27
Zapsan podnikani
povinnost uzavřít smlouvy o výkonu funkce ochraňovatelské organizace Státních federálních hmotných rezerv a Státních mobilizačních rezerv