Změny a události Domov Bílá Opava, příspěvková organizace

2016-04-26
Vymazán člen představenstva
Jaromír Zahel
2016-04-26
Vymazán člen představenstva
Jaromír Zahel
2016-04-26
Zapsan člen představenstva
MICHAL JIRÁSKA
2003-10-09
Zapsan činnost
фвафываываPoskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících.<br>
2003-10-09
Zapsan činnost
Poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících.<br>
2003-10-09
Zapsan činnost
22222411234123<br>
2003-10-09
Zapsan činnost
Poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících.
2003-10-09
Zapsan činnost
Poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících.