Změny a události Dostihové závodiště Praha, státní podnik v likvidaci

1992-07-03
Zapsan podnikani
povinnost uzavřít smlouvy o výkonu funkce ochraňovatelské organizace se Státní správou hmotných rezerv a Státních mobilizačních rezerv
1992-07-03
Zapsan podnikani
výcvik koní vlastních i pro cizí a zajišťování výkonnosti koní v dostizích
1992-07-03
Zapsan podnikani
obchodní činnost tuzemská a zahraniční spojená s chovem koní
1992-07-03
Zapsan podnikani
přeprava koní, nákladů a osob
1992-07-03
Zapsan podnikani
výroba a prodej účelových tiskovin
1992-07-03
Zapsan podnikani
provozování sázkových systémů ve smyslu platných předpisů
1992-07-03
Zapsan podnikani
provozování ubytovacích a stravovacích zařízení
1992-07-03
Zapsan podnikani
cenová tvorba
1992-07-03
Zapsan podnikani
evidenční a statistické informace pro odvětvový informační systém
1992-07-03
Zapsan podnikani
poskytování služeb prostřednictvím výpočetní středisek
1992-07-03
Zapsan podnikani
provozování prací a služeb právnickým a fyzickým osobám v rámci předmětu podnikání
1992-07-03
Zapsan podnikani
správa majetku určeného k restituci
1992-07-03
Zapsan podnikani
vypořádání hospodářské činnosti státního podniku
1992-07-03
Zapsan podnikani
provedení smluvního převodu práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví
1992-07-03
Zapsan podnikani
povinnost uzavřít smlouvy o výkonu funkce ochraňovatelské organizace se Státní správou hmotných rezerv a Státních mobilizačních rezerv