Zdravoprojekt, státní podnik, IČO 00023868 — obchodní rejstřík

Praha U Pergamenky, , PSČ 17000, 22307613, 203
33 let, 9 měsíce
na trhu
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
1989-04-13
Datum zaniku
2023-02-07
IČO
00023868
Právní forma
Státní podnik
Předmět podnikani

k) zajišťuje další služby navazující na projektovou a inženýrskou
činnost

a) zpracovává rozvojové a strukturální studie, investiční
záměry a územně plánovací dokementaci

b) zpracovává komplexní přípravnou a projektovou dokumentaci,
zabezpečuje výkon autorského dozoru a funkci generálního
projektanta

c) zpracovává typizační a normalizační úkoly, projekty pro
experimentální stavby, technickohospodářské ukazatele pro
zdravotnickou výstavbu

d)zajišťuje inženýrskou činnost, poskytuje odbornou technickou
pomoc a konzultace pro účastníky investičního procesu

e) provádí průzkumné a geodetické práce, pasportizace, podklady
pro rekonstrukce a modernizace

f) plní funkci hlavní projektové organizace pro odvětví zdravot-
nictví, lázeňství a sociální péče

g) provádí reprografické, planografické, knihařské a fotografické
ráce a modely

h) provádí tisk a distribuci typizačních prací

i) řídí typizaci ve výstavbě staveb pro zdravotnictví a sociální
péči

j) zabezpečuje aplikaci výpočetní techniky a programové vybavení
pro oblast projektování, technické informatiky, vedeckotechnic-
kých a ekonomických informací a ASŘ

k) zajišťuje další služby navazující na projektovou a inženýrskou
činnost

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Státní podnik
Institucionální sektor: dle ESA2010
Veřejné podniky nefinanční
Činnosti - dle CZ-NACE
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Počet zaměstnanců
Neuvedeno

Statutární orgán

Ředitel
Ing. Oldřich Bydžovský
Praha 8 Kaňkovského, 16, PSČ 18000, 22369597, 203 Den vzniku funkce: 1989-04-13 Den zaniku funkce: 2023-02-07
Zástupce Ředitele
Ing. Marie Mlynaříková
Bašť Bášť 147, , PSČ , 100, 203 Den vzniku funkce: 1989-04-13
Zástupce Ředitele
Ing. Marie Mlynaříková
Bašť Bášť 147, , PSČ , , 203 Den vzniku funkce: 1989-04-13 Den zaniku funkce: 2023-02-07

Změny a události

2023-02-07
Vymazán člen představenstva
Oldřich Bydžovský
2023-02-07
Vymazán člen představenstva
Marie Mlynaříková
1989-04-13
Zapsan způsob jednání
Za podnik jedná ředitel nebo jeho zástupce. Podpisování - K názvu podniku připojí svůj podpis ředitel nebo jeho zástupce.
1989-04-13
Zapsan podnikani
a) zpracovává rozvojové a strukturální studie, investiční záměry a územně plánovací dokementaci
1989-04-13
Zapsan podnikani
b) zpracovává komplexní přípravnou a projektovou dokumentaci, zabezpečuje výkon autorského dozoru a funkci generálního projektanta
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Zdravoprojekt, státní podnik se sídlem v Praha  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Zdravoprojekt, státní podnik. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00023868.

Podobné firmy

Praha Vlastina, , PSČ 16100, 22242830, 203
IČO 00000345
Praha Hlubočepská, , PSČ 15200, 21998230, 203
IČO 00000591
Praha Rybná, , PSČ 11000, 21723192, 203
IČO 00002321