Změny a události Stavební geologie, akciová společnost v likvidaci

2014-09-12
Vymazán člen představenstva
Jiří Janotka
2014-09-12
Vymazán člen představenstva
Jiří Janotka
2014-09-12
Zapsan člen představenstva
JIŘÍ JANOTKA
1998-06-01
Zapsan způsob jednání
Stavební geologii, a.s. v likvidaci zastupuje v rámci § 72 obchodního zákoníku likvidátor.
1998-06-01
Zapsan způsob jednání
Stavební geologii, a.s. v likvidaci zastupuje v rámci § 72 obchodního zákoníku likvidátor.
1995-08-09
Vymazán člen představenstva
Josef Lanc
1995-08-09
Vymazán člen představenstva
Josef Lanc
1992-08-26
Vymazán člen představenstva
Vladimír Kolaja
1992-08-26
Vymazán člen představenstva
Vladimír Kolaja
1992-08-26
Vymazán člen představenstva
Soňa Žižlavská
1992-08-26
Vymazán člen představenstva
Soňa Žižlavská
1992-08-26
Vymazán člen představenstva
Zbyněk Gabriel
1992-08-26
Vymazán člen představenstva
Zbyněk Gabriel
1992-08-26
Vymazán člen představenstva
Vladimír Kolaja
1992-08-26
Vymazán člen představenstva
Vladimír Kolaja
1992-08-26
Vymazán člen představenstva
Zbyněk Gabriel
1992-08-26
Vymazán člen představenstva
Zbyněk Gabriel
1992-08-26
Zapsan způsob jednání
Stavební geologii, a.s. v likvidaci zastupuje ing. Josef Lanc, likvidátor akciové společnosti
1992-06-16
Vymazán člen představenstva
Miroslav Mareš
1992-06-16
Vymazán člen představenstva
Miroslav Mareš
1992-06-16
Vymazán člen představenstva
Václav Svěchota
1992-06-16
Vymazán člen představenstva
Václav Svěchota
1992-06-16
Vymazán člen představenstva
Josef kuneš
1992-06-16
Vymazán člen představenstva
Josef kuneš
1992-06-16
Vymazán člen představenstva
Petr Gregor
1992-06-16
Vymazán člen představenstva
Petr Gregor
1992-06-16
Vymazán člen představenstva
Alexndr Rozsypal
1992-06-16
Vymazán člen představenstva
Alexndr Rozsypal
1992-06-16
Vymazán člen představenstva
Ivan Kraml
1992-06-16
Vymazán člen představenstva
Ivan Kraml
1992-06-16
Vymazán člen představenstva
Vladimír Pachta
1992-06-16
Vymazán člen představenstva
Vladimír Pachta
1992-06-16
Vymazán člen představenstva
Karel Barchánek
1992-06-16
Vymazán člen představenstva
Karel Barchánek
1992-06-16
Vymazán člen představenstva
Jindřich Hrabal
1992-06-16
Vymazán člen představenstva
Jindřich Hrabal
1992-06-16
Vymazán člen představenstva
Miroslav Mareš
1992-06-16
Vymazán člen představenstva
Miroslav Mareš
1992-06-16
Vymazán člen představenstva
Alexandr Rozsypal
1992-06-16
Vymazán člen představenstva
Alexandr Rozsypal
1991-06-18
Zapsan podnikani
hydrogeologický průzkum pro vyhledávávní zdrojů podzemních vod rostých, přírodních vod léčivých, stolních minerálních a termál- ních vod s ověřováním podmínek jejich využití a ochrany před znečištěním a znehodnocením, a to i s ohledem na ochranu životní- ho prostředí
1991-06-18
Zapsan podnikani
průzkumné práce pro ochranu podzemních vod před znečištěním a sanační práce pro likvidaci znečištění, budování a provoz moni- torovacích systémů preventivní ochrany podzemních vod, výzkumné a průzkumné práce pro úpravu podzemních vod v přirozeném hornino- vém prostředí
1991-06-18
Zapsan podnikani
jímání zdrojů podzemních vod včetně budování studní
1991-06-18
Zapsan podnikani
kontrolní sledování, výzkum a prognozy chování horninových masivů zemních konstrukcí, podzakladí a konstrukcí na něm spočívajicích
1991-06-18
Zapsan podnikani
zkoumání geologických poměrů při zřizování skládek a složišť všech druhů odpadů včetně toxických a radioaktivních
1991-06-18
Zapsan podnikani
budování a provoz skládek a složišť všech druhů odpadů včetně toxických a radioaktivních
1991-06-18
Zapsan podnikani
zemnía těžební práce související s inženýrskogeologickým průzku- mem a sanačními pracemi, speciální způsoby zakládání a sanace sesuvných území, stavebně montážní práce
1991-06-18
Zapsan podnikani
laboratorní a polní rozbory a zkoušky, geodetické, měřičské a kartografické práce, programátorské a výpočetní práce a s před- mětem činnosti podniku související práce reprodukční, reprogra- fické a tiskařské
1991-06-18
Zapsan podnikani
vývoj, výroba a opravy strojů, přístrojů, zařízení, nářadí a materiálu pro provádění geologickoprůzkumních, stavebních a odborných prací, vedení konsignačních skladů pro strojní a elektronická zařízení a čerpací techniku včetně servisních služeb
1991-06-18
Zapsan podnikani
vývoz prací a služeb, jakož i výrobků v oboru činnosti společno- sti, výrobní kooperace se zahraničím, dovoz strojů a přístrojů pro geologické a ekologické práce a obchodně technická zastupitelská činnost
1991-06-18
Zapsan podnikani
modernizace, rekonstrukce a výstavba občanských, průmyslových a inženýrských staveb pro vlastní potřebu
1991-06-18
Zapsan podnikani
práce aplikovaného výzkumu, spojené s řešením úkolů geologického průzkumu, tvořící předmět činnosti podniku, nebo její řešení podmiňující
1991-06-18
Zapsan podnikani
vyhledávání a průzkum ložisek nerostů, použitelných ke zpracování ve stavebnictví a při výrobě stavebních hmot, ověřování jejich zásob a zásobování geologických podkladů pro jejich využívání a ochranu
1991-06-18
Zapsan způsob jednání
společnost navenek zastupuje a podepisuje představenstvo, pode- pisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spo- lečnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, případně místopředseda