Změny a události Š T U K O , družstvo umělecké výroby pro obnovu památek

1951-03-10
Zapsan činnost
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
1951-03-10
Zapsan podnikani
pozlacovačství
1951-03-10
Zapsan podnikani
zpracování kamene
1951-03-10
Zapsan podnikani
koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej
1951-03-10
Zapsan podnikani
provádění bytových a občans. staveb
1951-03-10
Zapsan podnikani
projektová činnost v invest. výstavbě
1951-03-10
Zapsan podnikani
truhlářství
1951-03-10
Zapsan podnikani
restaurování a konservování s výjimkou kulturních památek a sbírkových předmětů
1951-03-10
Zapsan podnikani
praktická výuka učňů v oboru štukatérství