Změny a události DÍLO, výrobní a obchodní družstvo

2023-01-20
Zapsan člen představenstva
LUKÁŠ SMOLÍK
2023-01-20
Vymazán člen představenstva
LUKÁŠ SMOLÍK
2019-09-21
Vymazán člen představenstva
IRENA SMOLÍKOVÁ
2019-09-21
Vymazán člen představenstva
VÁCLAV SMOLÍK
2019-09-21
Vymazán člen představenstva
LUKÁŠ SMOLÍK
2019-09-21
Vymazán člen představenstva
IRENA SMOLÍKOVÁ
2019-09-21
Zapsan člen představenstva
LUKÁŠ SMOLÍK
2019-09-21
Zapsan člen představenstva
IRENA SMOLÍKOVÁ
2014-09-08
Zapsan způsob jednání
Při podepisování za družstvo připojí předseda nebo místopředseda svůj podpis k obchodní firmě družstva spolu s údajem o své funkci.
2014-09-08
Vymazán člen představenstva
VÁCLAV SMOLÍK
2014-09-08
Vymazán člen představenstva
LUKÁŠ SMOLÍK
2014-09-08
Zapsan člen představenstva
VÁCLAV SMOLÍK
2014-09-08
Zapsan člen představenstva
LUKÁŠ SMOLÍK
2014-09-08
Zapsan člen představenstva
IRENA SMOLÍKOVÁ
2014-09-08
Zapsan způsob jednání
Při podepisování za družstvo připojí předseda nebo místopředseda svůj podpis k obchodní firmě družstva spolu s údajem o své funkci.
2014-03-11
Vymazán člen představenstva
Dagmar Kučerová
2014-03-11
Vymazán člen představenstva
Petr Vtípil
2014-03-11
Vymazán člen představenstva
Petr Vtípil
2014-03-11
Vymazán člen představenstva
Dagmar Kučerová
2014-03-11
Zapsan člen představenstva
LUKÁŠ SMOLÍK
2013-08-13
Vymazán člen představenstva
Jana Kaplanová
2013-08-13
Vymazán člen představenstva
Jana Kaplanová
2013-08-13
Zapsan způsob jednání
Za družstvo jedná předseda nebo místopředseda. Při podepisování jménem družstva připojí k obchodní firmě svůj podpis předseda nebo místopředseda
2010-10-11
Vymazán člen představenstva
Dagmar Kučerová
2010-10-11
Zapsan člen představenstva
Dagmar Kučerová
2010-10-07
Vymazán člen představenstva
Petr Vtípil
2010-10-07
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Myška
2010-10-07
Vymazán člen představenstva
Vlastimil Pokorný
2010-10-07
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Myška
2010-10-07
Vymazán člen představenstva
Petr Vtípil
2010-10-07
Vymazán člen představenstva
Vlastimil Pokorný
2010-10-07
Vymazán člen představenstva
Jana Kaplanová
2010-10-07
Vymazán člen představenstva
Jana Kaplanová
2010-10-07
Vymazán člen představenstva
Dagmar Kučerová
2010-10-07
Vymazán člen představenstva
Dagmar Kučerová
2008-02-14
Vymazán člen představenstva
František Kyncl
2008-02-14
Vymazán člen představenstva
František Kyncl
2008-02-14
Vymazán člen představenstva
Petr Vtípil
2008-02-14
Vymazán člen představenstva
František Socha
2008-02-14
Vymazán člen představenstva
František Socha
2008-02-14
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Myška
2008-02-14
Vymazán člen představenstva
Vlastimil Pokorný
2008-02-14
Zapsan člen představenstva
Jaroslav Myška
2008-02-14
Zapsan člen představenstva
Petr Vtípil
2008-02-14
Zapsan člen představenstva
Vlastimil Pokorný
2006-08-03
Vymazán člen představenstva
Miroslav Bureš
2006-08-03
Vymazán člen představenstva
Miroslav Bureš
2005-08-11
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Myška
2005-08-11
Vymazán člen představenstva
František Haněl
2005-08-11
Vymazán člen představenstva
František Kyncl
2005-08-11
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Myška
2005-08-11
Vymazán člen představenstva
Petr Vtípil
2005-08-11
Vymazán člen představenstva
Petr Vtípil
2005-08-11
Vymazán člen představenstva
František Haněl
2005-08-11
Vymazán člen představenstva
František Kyncl
2005-08-11
Vymazán člen představenstva
František Kyncl
2005-08-11
Vymazán člen představenstva
František Kyncl
2005-08-11
Zapsan způsob jednání
Zastupování a podepisování: Jménem družstva jedná navenek předseda družstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda družstva. Je-li pro právní úkon nutná písemná forma, je třeba dvou podpisů - předsedy družstva + místopředsedy družstva, případně předsedy družstva a člena představenstva nebo místopředsedy družstva a člena představenstva.
2004-06-05
Vymazán člen představenstva
Petr Vtípil
2004-06-05
Vymazán člen představenstva
František Kyncl
2004-06-05
Vymazán člen představenstva
František Kyncl
2004-06-05
Vymazán člen představenstva
František Adámek
2004-06-05
Vymazán člen představenstva
František Adámek
2004-06-05
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Myška
2004-06-05
Vymazán člen představenstva
Petr Vtípil
2004-06-05
Vymazán člen představenstva
František Kyncl
2004-06-05
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Myška
2004-06-05
Zapsan člen představenstva
Jaroslav Myška
2004-06-05
Zapsan člen představenstva
František Haněl
2004-06-05
Zapsan člen představenstva
František Kyncl
2002-08-12
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Myška
2002-08-12
Zapsan člen představenstva
Jaroslav Myška
2000-05-04
Vymazán člen představenstva
Josef Jadrný
2000-05-04
Vymazán člen představenstva
Jan Vávra
2000-05-04
Vymazán člen představenstva
Jan Vávra
2000-05-04
Vymazán člen představenstva
Josef Jadrný
2000-05-04
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Myška
2000-05-04
Vymazán člen představenstva
Petr Vtípil
2000-05-04
Vymazán člen představenstva
František Haněl
2000-05-04
Zapsan člen představenstva
Petr Vtípil
1998-02-02
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Vítek
1998-02-02
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Vítek
1996-10-14
Vymazán člen představenstva
Roman Boldiš
1996-10-14
Vymazán člen představenstva
Roman Boldiš
1996-03-12
Vymazán člen představenstva
František Kyncl
1996-03-12
Vymazán člen představenstva
Josef Janeba
1996-03-12
Vymazán člen představenstva
Ludvík Gregor
1996-03-12
Vymazán člen představenstva
František Černý
1996-03-12
Vymazán člen představenstva
Ludvík Gregor
1996-03-12
Vymazán člen představenstva
Roman Kyncl
1996-03-12
Vymazán člen představenstva
František Kyncl
1996-03-12
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Myška
1996-03-12
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Myška
1996-03-12
Vymazán člen představenstva
Josef Janeba
1996-03-12
Zapsan člen představenstva
Petr Vtípil
1996-03-12
Zapsan člen představenstva
František Kyncl
1996-03-12
Zapsan způsob jednání
Zastupování a podepisování: Jménem družstva jedná navenek prokurista družstva, v jeho nepřítomnosti předseda představenstva. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo družstva, nutná písemná forma, je třeba dvou podpisů - prokuristy + předsedy představenstva, případně místopředsedy představenstva nebo předsedy představenstva, případně místopředsedy představenstva a člena představenstva.
1993-08-26
Zapsan člen představenstva
Josef Janeba
1993-08-26
Zapsan člen představenstva
Josef Jadrný
1993-04-13
Vymazán člen představenstva
František Kyncl
1993-04-13
Vymazán člen představenstva
Petr Vtípil
1993-04-13
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Horák
1993-04-13
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Horák
1993-04-13
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Štursa
1993-04-13
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Štursa
1993-04-13
Vymazán člen představenstva
František Svoboda
1993-04-13
Vymazán člen představenstva
František Svoboda
1993-04-13
Vymazán člen představenstva
Jan Vítek
1993-04-13
Vymazán člen představenstva
Jan Vítek
1993-04-13
Vymazán člen představenstva
Jaromír Havlík
1993-04-13
Vymazán člen představenstva
Jaromír Havlík
1993-04-13
Vymazán člen představenstva
Josef Janeba
1993-04-13
Vymazán člen představenstva
Josef Jadrný
1993-04-13
Zapsan člen představenstva
František Kyncl
1993-04-13
Zapsan člen představenstva
Ludvík Gregor
1993-04-13
Zapsan způsob jednání
Zastupování a podepisování: Jménem představenstva družstva jedná navenek ředitel družstva, v jeho nepřítomnosti předseda představenstva. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo družstva, nutná písemná forma, je třeba dvou podpisů - ředitele + předsed představenstva, případně místopředsedy představenstva nebo předsedy představenstva, případně místopředsedy představenstva a člena představenstva.
1991-04-25
Vymazán člen představenstva
Zdeněk Bárta
1991-04-25
Vymazán člen představenstva
Zdeněk Bárta
1991-04-25
Vymazán člen představenstva
Jana Půlkrábková
1991-04-25
Vymazán člen představenstva
Jana Půlkrábková
1991-04-25
Vymazán člen představenstva
Marie Jadrná
1991-04-25
Vymazán člen představenstva
Marie Jadrná
1990-07-13
Zapsan způsob jednání
Zastupování a podepisování: Družstvo zastupuje předseda nebo místopředseda. K názvu družstva připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda a další člen představenstva.
1923-12-19
Zapsan podnikani
klempířství
1923-12-19
Zapsan podnikani
zámečnictví
1923-12-19
Zapsan podnikani
silniční motorová doprava
1923-12-19
Zapsan podnikani
výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání
1923-12-19
Zapsan podnikani
galvanizérství
1923-12-19
Zapsan podnikani
nástrojářství