Změny a události Lidová tvorba, družstvo umělecké výroby Uherský Brod

2022-01-13
Zapsan člen představenstva
JIŘÍ ADAM
2022-01-13
Zapsan způsob jednání
Družstvo zastupuje předseda družstva.
2022-01-13
Vymazán člen představenstva
JIŘÍ ADAM
2013-10-10
Vymazán člen představenstva
Jiří Adam
2013-10-10
Vymazán člen představenstva
Marie Kazinotová
2013-10-10
Vymazán člen představenstva
Marie Kazinotová
2013-10-10
Vymazán člen představenstva
Zdeněk Pavelčík
2013-10-10
Vymazán člen představenstva
Ivana Tomanová
2013-10-10
Vymazán člen představenstva
Ivana Tomanová
2013-10-10
Zapsan člen představenstva
JIŘÍ ADAM
2013-10-10
Zapsan způsob jednání
Způsob zastupování: Za družstvo jedná navenek předseda. Podepisování za družstvo se děje tak, že k obchodnímu jménu družstva připojí svůj podpis předseda.
2013-10-10
Vymazán člen představenstva
Zdeněk Pavelčík
2013-10-10
Vymazán člen představenstva
Dana Macková
2013-10-10
Vymazán člen představenstva
Dana Macková
2012-04-26
Zapsan člen představenstva
Jiří Adam
2012-04-26
Zapsan člen představenstva
Zdeněk Pavelčík
2012-04-26
Vymazán člen představenstva
Marie Kazinotová
2012-04-26
Vymazán člen představenstva
Marie Kazinotová
2012-04-26
Vymazán člen představenstva
Zdeněk Pavelčík
2012-04-26
Vymazán člen představenstva
Ivana Tomanová
2012-04-26
Vymazán člen představenstva
Ivana Tomanová
2012-04-26
Vymazán člen představenstva
Jiří Adam
2011-06-10
Vymazán člen představenstva
Jiří Adam
2011-06-10
Vymazán člen představenstva
Jiří Adam
2011-06-10
Vymazán člen představenstva
Zdenka Luxová
2011-06-10
Vymazán člen představenstva
Zdenka Luxová
2007-11-14
Vymazán člen představenstva
Zdenka Luxová
2007-11-14
Vymazán člen představenstva
Štěpán Tomanec
2007-11-14
Vymazán člen představenstva
Štěpán Tomanec
2007-11-14
Vymazán člen představenstva
Zdenka Luxová
2007-11-14
Vymazán člen představenstva
Ludmila Končitíková
2007-11-14
Vymazán člen představenstva
Ludmila Končitíková
2004-11-09
Vymazán člen představenstva
Pavel Tichoň
2004-11-09
Vymazán člen představenstva
Ivana Tomanová
2004-11-09
Vymazán člen představenstva
Ivana Tomanová
2004-11-09
Vymazán člen představenstva
Pavel Tichoň
2004-11-09
Vymazán člen představenstva
Zdeňka Luxová
2004-11-09
Zapsan člen představenstva
Zdenka Luxová
2004-08-13
Vymazán člen představenstva
Jiří Orlovský
2004-08-13
Vymazán člen představenstva
Josef Brulík
2004-08-13
Vymazán člen představenstva
Pavel Tichoň
2004-08-13
Vymazán člen představenstva
Jiří Adam
2004-08-13
Vymazán člen představenstva
Jiří Orlovský
2004-08-13
Vymazán člen představenstva
Josef Brulík
2004-08-13
Vymazán člen představenstva
Pavel Smištík
2004-08-13
Vymazán člen představenstva
Pavel Smištík
2004-08-13
Vymazán člen představenstva
Miroslav Majíček
2004-08-13
Vymazán člen představenstva
Miroslav Majíček
2004-08-13
Zapsan člen představenstva
Pavel Tichoň
2004-08-13
Zapsan člen představenstva
Jiří Adam
2004-08-13
Zapsan člen představenstva
Zdeněk Pavelčík
1999-09-02
Vymazán člen představenstva
Ludmila Končitíková
1999-09-02
Vymazán člen představenstva
Antonín Gál
1999-09-02
Vymazán člen představenstva
Jiří Adam
1999-09-02
Vymazán člen představenstva
Pavel Tichoň
1999-09-02
Vymazán člen představenstva
Ivo Štěpánek
1999-09-02
Vymazán člen představenstva
Lubomír Bartošík
1999-09-02
Vymazán člen představenstva
Lubomír Bartošík
1999-09-02
Vymazán člen představenstva
Milan Pechal
1999-09-02
Vymazán člen představenstva
Milan Pechal
1999-09-02
Vymazán člen představenstva
Ludmila Končitíková
1999-09-02
Vymazán člen představenstva
Pavel Johaník
1999-09-02
Vymazán člen představenstva
Pavel Johaník
1999-09-02
Vymazán člen představenstva
Ivo Štěpánek
1999-09-02
Vymazán člen představenstva
Antonín Gál
1999-09-02
Vymazán člen představenstva
Jiří Adam
1999-09-02
Vymazán člen představenstva
Pavel Tichoň
1999-09-02
Vymazán člen představenstva
Ludmila Šťouračová
1999-09-02
Vymazán člen představenstva
Ludmila Šťouračová
1999-09-02
Zapsan člen představenstva
Pavel Tichoň
1999-09-02
Zapsan člen představenstva
Jiří Orlovský
1999-09-02
Zapsan člen představenstva
Josef Brulík
1995-11-08
Vymazán člen představenstva
Ludmila Semelová
1995-11-08
Vymazán člen představenstva
Ludmila Semelová
1995-05-29
Vymazán člen představenstva
Ludmila Semelová
1995-05-29
Vymazán člen představenstva
Bohuslav Vráblík
1995-05-29
Vymazán člen představenstva
Bohuslav Vráblík
1995-05-29
Vymazán člen představenstva
Karel Doležálek
1995-05-29
Vymazán člen představenstva
Karel Doležálek
1995-05-29
Vymazán člen představenstva
Blanka Vojancová
1995-05-29
Vymazán člen představenstva
Blanka Vojancová
1995-05-29
Vymazán člen představenstva
Ivanka Součková
1995-05-29
Vymazán člen představenstva
Milan Vintr
1995-05-29
Vymazán člen představenstva
Josef Večeřa
1995-05-29
Vymazán člen představenstva
Josef Večeřa
1995-05-29
Vymazán člen představenstva
Zdeněk Vacula
1995-05-29
Vymazán člen představenstva
Zdeněk Vacula
1995-05-29
Vymazán člen představenstva
Jiří Sokolíček
1995-05-29
Vymazán člen představenstva
Jiří Sokolíček
1995-05-29
Vymazán člen představenstva
Ivanka Součková
1995-05-29
Zapsan člen představenstva
Ludmila Semelová
1995-05-29
Zapsan člen představenstva
Ludmila Končitíková
1995-05-29
Zapsan člen představenstva
Ivo Štěpánek
1995-05-29
Zapsan člen představenstva
Antonín Gál
1995-05-29
Zapsan člen představenstva
Jiří Adam
1995-05-29
Zapsan člen představenstva
Pavel Tichoň
1993-09-10
Zapsan způsob jednání
Způsob zastupování: Za družstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Podepisování za družstvo se děje tak, že k obchodnímu jménu družstva připojí svůj podpis alespoň dva členové představen- stva.
1993-09-10
Vymazán člen představenstva
Ing. lvo Š t ě p á n e k
1993-09-10
Zapsan člen představenstva
Ivanka Součková
1949-04-21
Zapsan způsob jednání
Podepisování: Za družstvo podepisují dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda a v jeho nepří- tomnosti místopředseda družstva.
1949-04-21
Zapsan podnikani
Truhlářství, podlahářství
1949-04-21
Zapsan podnikani
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence