Změny a události Stavební bytové družstvo Jílové

1966-11-11
Zapsan podnikani
f/ vykonává i jiné činnosti schválené představenstvem družstva.
1966-11-11
Zapsan podnikani
2. Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením.
1966-11-11
Zapsan podnikani
Družstvo zejména:
1966-11-11
Zapsan podnikani
a/ staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních do- mech rodinných domcích, jakož i výstavbu objektů s míst- nostmi nesloužícími k bydlení do osobního užívání svých čle- nů.
1966-11-11
Zapsan podnikani
b/ staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních do- mech, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení do vlastnictví jiných subjektů
1966-11-11
Zapsan podnikani
c/ přiděluje družstevní byt, včetně bytů v rodinných dom- cích a místnosti nesloužící k bydlení do osobního užívání svým členům popř. převádí rodinné domky do osobního vlast- nictví.
1966-11-11
Zapsan podnikani
d/ provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů
1966-11-11
Zapsan podnikani
e/ poskytuje popř. zabezpečuje služby spojené s bydlením
1966-11-11
Zapsan podnikani
f/ vykonává i jiné činnosti schválené představenstvem družstva.