Změny a události Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace

2016-11-19
Vymazán člen představenstva
TOMÁŠ ODSTRČIL
2016-11-19
Vymazán člen představenstva
TOMÁŠ ODSTRČIL
2016-11-19
Zapsan člen představenstva
PETR FRANĚK
2015-09-03
Vymazán člen představenstva
ZDENĚK HEGAR
2015-09-03
Vymazán člen představenstva
ZDENĚK HEGAR
2015-04-11
Vymazán člen představenstva
František Vrchovecký
2015-04-11
Vymazán člen představenstva
František Vrchovecký
2011-03-19
Vymazán člen představenstva
Zdeněk Hegar
2011-03-19
Vymazán člen představenstva
Zdeněk Hegar
2007-08-28
Zapsan způsob jednání
Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnou zřizovací listinou.
2001-01-10
Zapsan činnost
Hlavní činnost, tj. činnost odpovídající hlavnímu účelu: - čištění města, opravy a údržba místních komunikací, správa a opravy veřejného osvětlení, provádění staveb, jejich změn a odstraňování dle potřeby zřizovatele, péče o zeleň ve vlastnictví města, sadové úpravy, zemědělská a zahradnická činnost - odvoz pevného domovního odpadu, nakládání s odpady, separace, provoz skládky v Nových Těchanovicích - správa svěřeného majetku dle dispozic vlastníka - provozování autobusové čekárny, pohřební a hřbitovní služby - provozování lyžařského vleku - provozování koupaliště - osobní a nákladní doprava - provoz městských lesů (pěstební činnost, těžba a prodej dřeva)
2001-01-10
Zapsan činnost
Účelem zřízení příspěvkové organizace je hospodářské využívání majetku města a provozování veřejně prospěšných prací.
2001-01-10
Zapsan činnost
Hlavní činnost, tj. činnost odpovídající hlavnímu účelu: - čištění města, opravy a údržba místních komunikací, správa a opravy veřejného osvětlení, provádění staveb, jejich změn a odstraňování dle potřeby zřizovatele, péče o zeleň ve vlastnictví města, sadové úpravy, zemědělská a zahradnická činnost - odvoz pevného domovního odpadu, nakládání s odpady, separace, provoz skládky v Nových Těchanovicích - správa svěřeného majetku dle dispozic vlastníka - provozování autobusové čekárny, pohřební a hřbitovní služby - provozování lyžařského vleku - provozování koupaliště - osobní a nákladní doprava - provoz městských lesů (pěstební činnost, těžba a prodej dřeva)