Změny a události Stavební bytové družstvo Plzeň-sever

2022-08-01
Vymazán člen představenstva
VLADIMÍR JELÍNEK
2021-03-08
Zapsan člen představenstva
DANIEL NÁGR
2021-03-08
Zapsan člen představenstva
MIROSLAV ČERVENÝ
2021-03-08
Zapsan člen představenstva
JAROSLAV PLIC
2021-03-08
Vymazán člen představenstva
VLADIMÍR JELÍNEK
2021-03-08
Vymazán člen představenstva
DANIEL NÁGR
2021-03-08
Vymazán člen představenstva
ROMAN NĚMEČEK
2021-03-08
Vymazán člen představenstva
JAROSLAV PLIC
2021-03-08
Vymazán člen představenstva
IVETA ŠLAJEROVÁ
2021-03-08
Vymazán člen představenstva
VLADIMÍR HANZLÍČEK
2021-03-08
Vymazán člen představenstva
VLADIMÍR HANZLÍČEK
2021-03-08
Vymazán člen představenstva
JAROSLAV PLIC
2021-03-08
Vymazán člen představenstva
DANIEL NÁGR
2021-03-08
Vymazán člen představenstva
IVETA ŠLAJEROVÁ
2021-03-08
Vymazán člen představenstva
OTA KUBÁT
2021-03-08
Vymazán člen představenstva
OTA KUBÁT
2021-03-08
Vymazán člen představenstva
ROMAN NĚMEČEK
2021-03-08
Vymazán člen představenstva
VLADIMÍR JELÍNEK
2021-03-08
Zapsan člen představenstva
MIROSLAV ČERVENÝ
2021-03-08
Vymazán člen představenstva
MIROSLAV ČERVENÝ
2021-03-08
Zapsan člen představenstva
VLADIMÍR HANZLÍČEK
2021-03-08
Zapsan člen představenstva
OTA KUBÁT
2021-03-08
Zapsan člen představenstva
PAVLÍNA CAISOVÁ
2021-03-08
Zapsan člen představenstva
ROMAN NĚMEČEK
2021-03-08
Zapsan člen představenstva
IVETA ŠLAJEROVÁ
2020-12-31
Vymazán člen představenstva
JAROMÍR BUČIL
2020-12-31
Vymazán člen představenstva
JAROMÍR BUČIL
2020-05-22
Vymazán člen představenstva
MIROSLAV ČERVENÝ
2020-05-22
Vymazán člen představenstva
MIROSLAV ČERVENÝ
2019-12-12
Vymazán člen představenstva
JAROSLAVA ŠAVLÍKOVÁ
2019-12-12
Vymazán člen představenstva
JAROSLAVA ŠAVLÍKOVÁ
2016-08-17
Vymazán člen představenstva
IRENA JOHÁNKOVÁ
2016-08-17
Vymazán člen představenstva
IRENA JOHÁNKOVÁ
2016-02-23
Vymazán člen představenstva
Ota Kubát
2016-02-23
Vymazán člen představenstva
Vladimír Hanzlíček
2016-02-23
Vymazán člen představenstva
Vladimír Hanzlíček
2016-02-23
Vymazán člen představenstva
Ota Kubát
2016-02-23
Vymazán člen představenstva
Vladimír Jelínek
2016-02-23
Vymazán člen představenstva
Irena Johánková
2016-02-23
Vymazán člen představenstva
Daniel Nágr
2016-02-23
Vymazán člen představenstva
Roman Němeček
2016-02-23
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Plic
2016-02-23
Vymazán člen představenstva
Iveta Šlajerová
2016-02-23
Vymazán člen představenstva
JAROSLAVA ŠAVLÍKOVÁ
2016-02-23
Vymazán člen představenstva
JAROSLAVA ŠAVLÍKOVÁ
2016-02-23
Zapsan člen představenstva
IRENA JOHÁNKOVÁ
2016-02-23
Zapsan člen představenstva
JAROSLAVA ŠAVLÍKOVÁ
2016-02-23
Zapsan člen představenstva
JAROSLAV PLIC
2016-02-23
Zapsan člen představenstva
DANIEL NÁGR
2016-02-23
Zapsan člen představenstva
IVETA ŠLAJEROVÁ
2016-02-23
Zapsan člen představenstva
ROMAN NĚMEČEK
2016-02-23
Zapsan člen představenstva
VLADIMÍR JELÍNEK
2015-08-11
Vymazán člen představenstva
Jaroslava Šavlíková
2015-05-14
Zapsan způsob jednání
Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda představenstva a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda představenstva nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném p ředstavenstvem. Právní jednání družstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda představenstva (popř. místopředseda představenstva) a další člen představenstva. Podepisuje-li předseda představenstva spolu s místopředsedou p ředstavenstva, je podpis předsedy představenstva považován za podpis dalšího člena představenstva.
2015-05-14
Zapsan způsob jednání
Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda představenstva a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda představenstva nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném p ředstavenstvem. Právní jednání družstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda představenstva (popř. místopředseda představenstva) a další člen představenstva. Podepisuje-li předseda představenstva spolu s místopředsedou p ředstavenstva, je podpis předsedy představenstva považován za podpis dalšího člena představenstva.
2010-12-10
Vymazán člen představenstva
Ota Kubát
2010-12-10
Vymazán člen představenstva
Miroslav Tauer
2010-12-10
Vymazán člen představenstva
Miroslav Tauer
2010-12-10
Vymazán člen představenstva
Hana Marušová
2010-12-10
Vymazán člen představenstva
Hana Marušová
2010-12-10
Vymazán člen představenstva
Vladimír Hanzlíček
2010-12-10
Vymazán člen představenstva
Jiří Rauner
2010-12-10
Vymazán člen představenstva
Jiří Rauner
2010-12-10
Vymazán člen představenstva
Karel Fojtík
2010-12-10
Vymazán člen představenstva
Karel Fojtík
2010-12-10
Vymazán člen představenstva
Milan Salaj
2010-12-10
Vymazán člen představenstva
Milan Salaj
2010-12-10
Vymazán člen představenstva
Iva Brachtelová
2010-12-10
Vymazán člen představenstva
Iva Brachtelová
2010-12-10
Vymazán člen představenstva
Jiří Fořt
2010-12-10
Vymazán člen představenstva
Jiří Fořt
2010-12-10
Zapsan člen představenstva
Vladimír Hanzlíček
2010-12-10
Zapsan člen představenstva
Ota Kubát
2006-02-08
Vymazán člen představenstva
Ota Kubát
2006-02-08
Vymazán člen představenstva
Karel Fojtík
2006-02-08
Vymazán člen představenstva
Karel Fojtík
2006-02-08
Vymazán člen představenstva
Jiří Rauner
2006-02-08
Vymazán člen představenstva
Jiří Rauner
2006-02-08
Vymazán člen představenstva
Jiří Fořt
2006-02-08
Vymazán člen představenstva
Jiří Fořt
2006-02-08
Vymazán člen představenstva
Vladimír Hanzlíček
2006-02-08
Vymazán člen představenstva
Vladimír Hanzlíček
2006-02-08
Vymazán člen představenstva
Hana Marušová
2006-02-08
Vymazán člen představenstva
Hana Marušová
2006-02-08
Vymazán člen představenstva
Ota Kubát
2006-02-08
Vymazán člen představenstva
Naděžda Jíchová
2006-02-08
Vymazán člen představenstva
Naděžda Jíchová
2006-02-08
Vymazán člen představenstva
Roman Němeček
2006-02-08
Vymazán člen představenstva
Roman Němeček
2006-02-08
Vymazán člen představenstva
Jiří Novák
2006-02-08
Vymazán člen představenstva
Jiří Novák
2006-02-08
Vymazán člen představenstva
Milan Salaj
2006-02-08
Vymazán člen představenstva
Milan Salaj
2006-02-08
Vymazán člen představenstva
Miroslav Tauer
2006-02-08
Vymazán člen představenstva
Miroslav Tauer
2003-04-11
Vymazán člen představenstva
Zdeňka Harantová
2003-04-11
Vymazán člen představenstva
Zdeňka Harantová
1999-04-19
Vymazán člen představenstva
Václav Rybáček
1999-04-19
Vymazán člen představenstva
Václav Rybáček
1999-04-19
Vymazán člen představenstva
Milan Salaj
1999-04-19
Vymazán člen představenstva
Milan Salaj
1997-05-15
Vymazán člen představenstva
Otta Kubát
1997-05-15
Zapsan člen představenstva
Ota Kubát
1996-10-21
Vymazán člen představenstva
Jiří Pešek
1996-10-21
Vymazán člen představenstva
Rudolf Steiner
1996-10-21
Vymazán člen představenstva
Rudolf Steiner
1996-10-21
Vymazán člen představenstva
Milan Salaj
1996-10-21
Vymazán člen představenstva
Milan Salaj
1996-10-21
Vymazán člen představenstva
Danuše Franková
1996-10-21
Vymazán člen představenstva
Jan Hammerschmied
1996-10-21
Vymazán člen představenstva
Jan Hammerschmied
1996-10-21
Vymazán člen představenstva
Petr Musil
1996-10-21
Vymazán člen představenstva
Petr Musil
1996-10-21
Vymazán člen představenstva
Jitka Vágnerová
1996-10-21
Vymazán člen představenstva
Jitka Vágnerová
1996-10-21
Vymazán člen představenstva
Jiří Pešek
1996-10-21
Vymazán člen představenstva
Danuše Franková
1994-03-25
Zapsan způsob jednání
Způsob jednání: a) zastupování: Navenek jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jiný člen představenstva; b) podepisování - K napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu připojí podpis předseda nebo místopředseda s uvedením své funkce. Je-li pro právní úkon předepsaná písemná forma, je třeba podpisu dvou členů představenstva.
1994-03-25
Vymazán člen představenstva
Jiří Pešek
1994-03-25
Vymazán člen představenstva
Danuše Franková
1994-03-25
Zapsan člen představenstva
Jiří Pešek
1994-03-25
Zapsan člen představenstva
Danuše Franková
1990-08-22
Vymazán člen představenstva
Josef Vitouš
1990-08-22
Vymazán člen představenstva
Vlasta Dolejšová
1990-08-22
Vymazán člen představenstva
Vlasta Dolejšová
1990-08-22
Vymazán člen představenstva
Josef Vitouš
1990-08-22
Vymazán člen představenstva
Otta Kubát
1990-08-22
Vymazán člen představenstva
Josef Hajšman
1990-08-22
Vymazán člen představenstva
Josef Hajšman
1990-08-22
Vymazán člen představenstva
Bohumil Šampalík
1990-08-22
Vymazán člen představenstva
Bohumil Šampalík
1990-08-22
Vymazán člen představenstva
Bedřich Kubík
1990-08-22
Vymazán člen představenstva
Bedřich Kubík
1990-08-22
Vymazán člen představenstva
Jiří Pešek
1990-08-22
Zapsan člen představenstva
Jiří Pešek
1990-08-22
Zapsan člen představenstva
Otta Kubát
1989-11-22
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Bäuml
1989-11-22
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Bäuml
1989-11-22
Vymazán člen představenstva
Ladislav Zacpal
1989-11-22
Vymazán člen představenstva
Ladislav Zacpal
1989-11-22
Vymazán člen představenstva
Vlastimil Váchal
1989-11-22
Vymazán člen představenstva
Vlastimil Váchal
1989-03-09
Vymazán člen představenstva
Rudolf Řezáč
1989-03-09
Vymazán člen představenstva
Rudolf Řezáč
1988-06-08
Vymazán člen představenstva
Adolf Suk
1988-06-08
Vymazán člen představenstva
Adolf Suk
1988-06-08
Vymazán člen představenstva
Miloslav Král
1988-06-08
Vymazán člen představenstva
Miloslav Král
1986-11-26
Vymazán člen představenstva
Emil Korda
1986-11-26
Vymazán člen představenstva
Emil Korda
1986-10-28
Vymazán člen představenstva
Josef Smolík
1986-10-28
Vymazán člen představenstva
Josef Smolík
1984-07-11
Vymazán člen představenstva
Jan Rada
1984-07-11
Vymazán člen představenstva
Jozef Vojtek
1984-07-11
Vymazán člen představenstva
Jozef Vojtek
1984-07-11
Vymazán člen představenstva
Jan Rada
1984-07-11
Vymazán člen představenstva
Josef Vitouš
1984-07-11
Vymazán člen představenstva
Miroslav Zůcha
1984-07-11
Vymazán člen představenstva
Miroslav Zůcha
1984-07-11
Vymazán člen představenstva
Miroslav Jílek
1984-07-11
Vymazán člen představenstva
Miroslav Jílek
1984-07-11
Zapsan člen představenstva
Josef Vitouš
1984-04-12
Vymazán člen představenstva
Jiří Pikart
1984-04-12
Vymazán člen představenstva
Jiří Pikart
1984-04-12
Vymazán člen představenstva
Jiří Zahradník
1984-04-12
Vymazán člen představenstva
Jiří Zahradník
1984-04-12
Vymazán člen představenstva
Jiří Pikart
1984-04-12
Vymazán člen představenstva
Jiří Pikart
1984-04-12
Zapsan člen představenstva
Jiří Zahradník
1984-03-21
Zapsan člen představenstva
Josef Smolík
1984-01-10
Vymazán člen představenstva
Josef Smolík
1983-07-29
Vymazán člen představenstva
Václav Blecha
1983-07-29
Vymazán člen představenstva
Václav Blecha
1983-07-29
Vymazán člen představenstva
Jindřich Bultas
1983-07-29
Vymazán člen představenstva
Jindřich Bultas
1983-07-29
Vymazán člen představenstva
Eva Horáková
1983-02-09
Vymazán člen představenstva
Martin Holub
1983-02-09
Vymazán člen představenstva
Martin Holub
1982-03-17
Vymazán člen představenstva
Václav Chaloupka
1982-03-17
Vymazán člen představenstva
Jan Rada
1982-03-17
Vymazán člen představenstva
Jan Rada
1982-03-17
Vymazán člen představenstva
Božena Visingerová
1982-03-17
Vymazán člen představenstva
Václav Chaloupka
1982-03-17
Vymazán člen představenstva
Božena Visingerová
1982-03-17
Vymazán člen představenstva
Bohumil Círl
1982-03-17
Vymazán člen představenstva
Bohumil Círl
1982-03-17
Vymazán člen představenstva
Miroslav Voves
1982-03-17
Vymazán člen představenstva
Miroslav Voves
1982-03-17
Vymazán člen představenstva
Miroslav Dřízhal
1982-03-17
Vymazán člen představenstva
Miroslav Dřízhal
1982-03-17
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Bäuml
1982-03-17
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Bäuml
1982-03-17
Vymazán člen představenstva
Emanuel Juha
1982-03-17
Vymazán člen představenstva
Emanuel Juha
1982-03-17
Vymazán člen představenstva
Pavel Střihavka
1982-03-17
Vymazán člen představenstva
Pavel Střihavka
1982-03-17
Vymazán člen představenstva
Zdeněk Fencl
1982-03-17
Vymazán člen představenstva
Zdeněk Fencl
1982-03-17
Vymazán člen představenstva
František Vorel
1982-03-17
Vymazán člen představenstva
František Vorel
1982-03-17
Zapsan člen představenstva
Eva Horáková
1982-03-17
Zapsan člen představenstva
Jan Rada
1980-09-26
Vymazán člen představenstva
Emanuel Juha
1980-09-26
Vymazán člen představenstva
Jiří Henžlík
1980-09-26
Vymazán člen představenstva
Jiří Henžlík
1980-09-26
Vymazán člen představenstva
Polyxena Šafránková
1980-09-26
Vymazán člen představenstva
Polyxena Šafránková
1980-09-26
Vymazán člen představenstva
Václav Hilgart
1980-09-26
Vymazán člen představenstva
Václav Hilgart
1980-09-26
Vymazán člen představenstva
Pavel Střihavka
1980-09-26
Vymazán člen představenstva
Pavel Střihavka
1980-09-26
Vymazán člen představenstva
Emanuel Juha
1980-02-29
Vymazán člen představenstva
Josef Novák
1980-02-29
Vymazán člen představenstva
Josef Novák
1980-02-29
Vymazán člen představenstva
Miroslav Dřízhal
1980-02-29
Vymazán člen představenstva
Miroslav Dřízhal
1980-02-29
Vymazán člen představenstva
Pavel Střihavka
1980-02-29
Vymazán člen představenstva
Pavel Střihavka
1978-12-20
Vymazán člen představenstva
Jan Slavíček
1978-12-20
Vymazán člen představenstva
Jan Slavíček
1978-12-20
Vymazán člen představenstva
Vlastimil Denk
1978-12-20
Vymazán člen představenstva
Vlastimil Denk
1978-12-20
Vymazán člen představenstva
Václav Les
1978-12-20
Vymazán člen představenstva
Václav Les
1978-12-20
Vymazán člen představenstva
Jaromír Cajthaml
1978-12-20
Vymazán člen představenstva
Jaromír Cajthaml
1978-12-20
Vymazán člen představenstva
Václav Ircing
1978-12-20
Vymazán člen představenstva
Václav Ircing
1978-12-20
Vymazán člen představenstva
Jiří Tureček
1978-12-20
Vymazán člen představenstva
Jiří Tureček
1978-12-20
Vymazán člen představenstva
Miroslav Dřízhal
1978-12-20
Vymazán člen představenstva
Miroslav Dřízhal
1976-05-19
Vymazán člen představenstva
Josef Běžel
1976-05-19
Vymazán člen představenstva
Josef Běžel
1976-05-19
Vymazán člen představenstva
Vlastimil Denk
1976-05-19
Vymazán člen představenstva
Vlastimil Denk
1976-05-19
Vymazán člen představenstva
Marie Pejsarová
1976-05-19
Vymazán člen představenstva
Marie Pejsarová
1976-05-19
Vymazán člen představenstva
Božena Lavičková
1976-05-19
Vymazán člen představenstva
Zdeněk Vyhnal
1976-05-19
Vymazán člen představenstva
Václav Trůka
1976-05-19
Zapsan člen představenstva
Božena Visingerová
1976-05-19
Vymazán člen představenstva
František Toman
1976-05-19
Vymazán člen představenstva
František Toman
1976-02-04
Zapsan způsob jednání
Představenstvo: Představenstvo má pět až patnáct členů. Oprávnění k jednání a podpisování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Právní úkony, pro které je předepsaná písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda) a další člen představenstva, a to tím způsobem, že k názvu nebo razítku družstva připojí své podpisy.
1974-08-21
Vymazán člen představenstva
Jindřich Kolář
1974-08-21
Vymazán člen představenstva
Jindřich Kolář
1974-08-21
Vymazán člen představenstva
Josef Malecha
1974-08-21
Vymazán člen představenstva
Miroslav Ulrich
1974-08-21
Vymazán člen představenstva
Václav Chaloupka
1974-08-21
Vymazán člen představenstva
Václav Špůr
1974-08-21
Vymazán člen představenstva
Václav Špůr
1974-08-21
Zapsan člen představenstva
Jan Slavíček
1974-08-21
Zapsan člen představenstva
Emanuel Juha
1974-08-21
Zapsan člen představenstva
Václav Chaloupka
1973-05-29
Vymazán člen představenstva
Marie Pejsarová
1973-05-29
Vymazán člen představenstva
Božena Lavičková
1973-05-29
Vymazán člen představenstva
Božena Lavičková
1973-05-29
Vymazán člen představenstva
Václav Špůr
1973-05-29
Vymazán člen představenstva
Václav Špůr
1973-05-29
Vymazán člen představenstva
Marie Pejsarová
1972-02-02
Vymazán člen představenstva
Jindřich Kolář
1972-02-02
Vymazán člen představenstva
Jan Rada
1972-02-02
Vymazán člen představenstva
Jan Rada
1972-02-02
Zapsan člen představenstva
Václav Špůr
1972-02-02
Zapsan člen představenstva
Václav Chaloupka
1972-02-02
Zapsan člen představenstva
Josef Běžel
1972-02-02
Vymazán člen představenstva
Marie Lavičková
1972-02-02
Vymazán člen představenstva
František Fast
1972-02-02
Vymazán člen představenstva
František Fast
1972-02-02
Vymazán člen představenstva
Marie Lavičková
1972-02-02
Vymazán člen představenstva
Jan Lukáš
1972-02-02
Vymazán člen představenstva
Jan Lukáš
1972-02-02
Vymazán člen představenstva
Jaromír Bučil
1972-02-02
Vymazán člen představenstva
Jaromír Bučil
1972-02-02
Vymazán člen představenstva
Václav Chaloupka
1972-02-02
Vymazán člen představenstva
Václav Chaloupka
1972-02-02
Vymazán člen představenstva
Jindřich Kolář
1969-04-16
Zapsan člen představenstva
Marie Pejsarová
1969-04-16
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Dvořák
1969-04-16
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Dvořák
1969-04-16
Vymazán člen představenstva
Josef Mařík
1969-04-16
Vymazán člen představenstva
Marie Hušpauerová
1969-04-16
Vymazán člen představenstva
Marie Hušpauerová
1969-04-16
Vymazán člen představenstva
František Vorel
1969-04-16
Vymazán člen představenstva
Emanuel Juha
1969-04-16
Vymazán člen představenstva
Václav Rozmara
1969-04-16
Zapsan člen představenstva
Marie Lavičková
1965-12-06
Zapsan způsob jednání
Výkonným orgánem družstva je představenstvo, které se skládá ze 3 - 15 členů. Zastupování: Družstvo zastupuje předseda nebo místopředseda a další člen představenstva. Podpisování: K názvu družstva připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda a další člen představenstva.
1965-12-06
Zapsan podnikani
vodoinstalatérství včetně topenářství
1965-12-06
Zapsan podnikani
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
1965-12-06
Zapsan podnikani
pronájem průmyslového zboží a předmětů
1965-12-06
Zapsan podnikani
drobná údržba vyjma prací uvedených v příl. 1 - 3 zák.č. 455/1991 Sb.
1965-12-06
Zapsan podnikani
realitní činnost