Změny a události Stavební bytové družstvo Rokycany

1960-02-01
Zapsan činnost
přidělování bytů, rodinných domků a nebytových prostor a uzavírání příslušných smluv
1960-02-01
Zapsan činnost
provádění, popř. zajišťování údržby, oprav, rekonstrukcí a modernizací bytových a nebytových objektů
1960-02-01
Zapsan činnost
zajišťování plnění spojených užíváním bytů a nebytových prostor
1960-02-01
Zapsan činnost
přidělování bytů, rodinných domků a nebytových prostor a uzavírání příslušných smluv