Změny a události Stavební bytové družstvo Světlá nad Sázavou

2023-11-01
Zapsan člen představenstva
JARMILA KARASOVÁ
2023-11-01
Vymazán člen představenstva
JARMILA KARASOVÁ
2022-04-12
Zapsan člen představenstva
JOSEF BAUER
2021-11-05
Zapsan způsob jednání
Představenstvo je oprávněno jednat za družstvo navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní jednání pře dstavenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popř. místopředseda) a další člen představenstva.
2021-05-07
Vymazán člen představenstva
JOZEF ŠLAPÁK
2021-05-07
Vymazán člen představenstva
JOZEF ŠLAPÁK
2020-06-17
Vymazán člen představenstva
VLADIMÍR KASAL
2020-06-17
Vymazán člen představenstva
VLADIMÍR KASAL
2019-09-18
Vymazán člen představenstva
MIROSLAV KRPÁLEK
2019-09-18
Vymazán člen představenstva
MIROSLAV KRPÁLEK
2019-09-18
Vymazán člen představenstva
JOZEF ŠLAPÁK
2019-09-18
Vymazán člen představenstva
JOZEF ŠLAPÁK
2019-09-18
Vymazán člen představenstva
RŮŽENA BARTOŇOVÁ
2019-09-18
Vymazán člen představenstva
RŮŽENA BARTOŇOVÁ
2019-09-18
Vymazán člen představenstva
VLADIMÍR KASAL
2019-09-18
Vymazán člen představenstva
VLADIMÍR KASAL
2019-09-18
Vymazán člen představenstva
JOSEF BAUER
2019-09-18
Vymazán člen představenstva
JOSEF BAUER
2019-09-18
Vymazán člen představenstva
JOSEF PROKOP
2019-09-18
Vymazán člen představenstva
JOSEF PROKOP
2019-09-18
Vymazán člen představenstva
JARMILA KARASOVÁ
2019-09-18
Vymazán člen představenstva
JARMILA KARASOVÁ
2019-09-18
Zapsan člen představenstva
MIROSLAV KRPÁLEK
2019-09-18
Zapsan člen představenstva
JOSEF PROKOP
2019-09-18
Zapsan člen představenstva
RŮŽENA BARTOŇOVÁ
2015-10-23
Vymazán člen představenstva
PAVEL MAŠEK
2015-10-23
Vymazán člen představenstva
PAVEL MAŠEK
2015-10-23
Vymazán člen představenstva
BOHUMÍR KOREJTKO
2015-10-23
Vymazán člen představenstva
MIROSLAV ŠTĚPÁNEK
2015-10-23
Vymazán člen představenstva
BOHUMÍR KOREJTKO
2014-01-17
Vymazán člen představenstva
Libuše Jarošová
2014-01-17
Vymazán člen představenstva
Miroslav Krpálek
2014-01-17
Vymazán člen představenstva
Miroslav Štěpánek
2014-01-17
Vymazán člen představenstva
Jozef Šlapák
2014-01-17
Vymazán člen představenstva
Růžena Bartoňová
2014-01-17
Vymazán člen představenstva
Růžena Bartoňová
2014-01-17
Vymazán člen představenstva
Libuše Jarošová
2014-01-17
Vymazán člen představenstva
Pavel Mašek
2014-01-17
Vymazán člen představenstva
Pavel Mašek
2014-01-17
Vymazán člen představenstva
Dita Hauptmannová
2014-01-17
Vymazán člen představenstva
Dita Hauptmannová
2014-01-17
Vymazán člen představenstva
Miroslav Štěpánek
2014-01-17
Vymazán člen představenstva
Miroslav Krpálek
2014-01-17
Vymazán člen představenstva
Jozef Šlapák
2014-01-17
Zapsan člen představenstva
BOHUMÍR KOREJTKO
2014-01-17
Zapsan způsob jednání
Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva, v pořadí stanoveném představenstvem. Právní jednán í představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popř. místopředseda) a další člen představenstva. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena představen stva. Představenstvo může na základě písemné plné moci pověřit zastupováním družstva i jiné fyzické či právnické osoby.
2012-01-30
Vymazán člen představenstva
Václav Janota
2012-01-30
Vymazán člen představenstva
Václav Janota
2012-01-30
Vymazán člen představenstva
Miroslav Krpálek
2012-01-30
Vymazán člen představenstva
Martin Paďourek
2012-01-30
Vymazán člen představenstva
Martin Paďourek
2012-01-30
Vymazán člen představenstva
Jozef Šlapák
2012-01-30
Zapsan člen představenstva
Miroslav Krpálek
2012-01-30
Zapsan člen představenstva
Jozef Šlapák
2009-01-13
Vymazán člen představenstva
Miroslav Štěpánek
2009-01-13
Vymazán člen představenstva
Pavel Mašek
2009-01-13
Vymazán člen představenstva
Pavel Mašek
2009-01-13
Vymazán člen představenstva
Miroslav Štěpánek
2009-01-13
Vymazán člen představenstva
Oldřich Choutka
2009-01-13
Vymazán člen představenstva
Milena Frančeová
2009-01-13
Vymazán člen představenstva
Josef Šlapák
2009-01-13
Vymazán člen představenstva
Václav Janota
2009-01-13
Vymazán člen představenstva
Růžena Bartoňová
2009-01-13
Vymazán člen představenstva
Růžena Bartoňová
2009-01-13
Vymazán člen představenstva
Ota Jirák
2009-01-13
Vymazán člen představenstva
Libuše Jarošová
2009-01-13
Zapsan člen představenstva
Václav Janota
2009-01-13
Zapsan člen představenstva
Miroslav Krpálek
2009-01-13
Zapsan člen představenstva
Jozef Šlapák
2009-01-13
Zapsan člen představenstva
Libuše Jarošová
2009-01-13
Zapsan člen představenstva
Miroslav Štěpánek
2006-07-27
Vymazán člen představenstva
Ota Jirák
2006-07-27
Vymazán člen představenstva
Pavel Balaš
2006-07-27
Vymazán člen představenstva
Pavel Balaš
2006-07-27
Zapsan člen představenstva
Ota Jirák
2006-07-27
Zapsan člen představenstva
Libuše Jarošová
2004-06-08
Vymazán člen představenstva
Václav Janota
2004-06-08
Vymazán člen představenstva
Václav Janota
2004-06-08
Vymazán člen představenstva
Otakar Slanař
2004-06-08
Vymazán člen představenstva
Otakar Slanař
1998-11-02
Vymazán člen představenstva
Vlastimil Brabec
1998-11-02
Vymazán člen představenstva
Vlastimil Brabec
1998-11-02
Vymazán člen představenstva
Božena Kyselová
1998-11-02
Vymazán člen představenstva
Pavel Balaš
1998-11-02
Vymazán člen představenstva
Irena Schmidtová
1998-11-02
Vymazán člen představenstva
Irena Schmidtová
1998-11-02
Zapsan člen představenstva
Pavel Balaš
1998-11-02
Zapsan člen představenstva
Milena Frančeová
1998-04-15
Vymazán člen představenstva
Irena Mácová
1998-04-15
Vymazán člen představenstva
Irena Mácová
1998-04-15
Zapsan člen představenstva
Miroslav Štěpánek
1997-02-10
Vymazán člen představenstva
Václav Janota
1997-02-10
Vymazán člen představenstva
Petr Sadílek
1997-02-10
Vymazán člen představenstva
Petr Sadílek
1997-02-10
Vymazán člen představenstva
Jarmila Štorková
1997-02-10
Vymazán člen představenstva
Jarmila Štorková
1997-02-10
Vymazán člen představenstva
Antonín Babický
1997-02-10
Vymazán člen představenstva
Antonín Babický
1997-02-10
Zapsan člen představenstva
Václav Janota
1994-08-03
Vymazán člen představenstva
Lenka Arnotová
1994-08-03
Vymazán člen představenstva
Lenka Arnotová
1994-08-03
Vymazán člen představenstva
Růžena Bartoňová
1994-08-03
Vymazán člen představenstva
Růžena Bartoňová
1994-08-03
Vymazán člen představenstva
Karel Matela
1994-08-03
Vymazán člen představenstva
Karel Matela
1994-08-03
Vymazán člen představenstva
Jindřich H o r n í k
1994-08-03
Vymazán člen představenstva
Jindřich H o r n í k
1994-08-03
Vymazán člen představenstva
Irena Schmidtová
1994-08-03
Vymazán člen představenstva
Irena Schmidtová
1994-08-03
Vymazán člen představenstva
Antonín Babický
1994-08-03
Vymazán člen představenstva
Antonín Babický
1994-08-03
Vymazán člen představenstva
Jiří Jaroš
1994-08-03
Vymazán člen představenstva
Karel Sukdolák
1994-08-03
Vymazán člen představenstva
Karel Sukdolák
1994-08-03
Vymazán člen představenstva
Luděk Sýs
1994-08-03
Vymazán člen představenstva
Luděk Sýs
1994-05-18
Vymazán člen představenstva
Květoslav Hejl
1994-05-18
Vymazán člen představenstva
Jarmila Štorková
1994-05-18
Vymazán člen představenstva
Květoslav Hejl
1994-05-18
Vymazán člen představenstva
František Štěpán
1994-05-18
Vymazán člen představenstva
Stanislav Med
1994-05-18
Vymazán člen představenstva
František Štěpán
1994-05-18
Vymazán člen představenstva
Josef Zadina
1994-05-18
Vymazán člen představenstva
Josef Zadina
1994-05-18
Vymazán člen představenstva
Stanislav Čech
1994-05-18
Vymazán člen představenstva
Stanislav Čech
1994-05-18
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Hroch
1994-05-18
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Hroch
1994-05-18
Vymazán člen představenstva
Zdena Fritschová
1994-05-18
Vymazán člen představenstva
Zdena Fritschová
1993-05-04
Zapsan způsob jednání
Způsob jednání: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva, v pořadí stanoveném představenstvem. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popř. místopředseda) a další člen představenstva.
1992-07-01
Vymazán člen představenstva
Petr Šotola
1992-07-01
Vymazán člen představenstva
Petr Šotola
1992-07-01
Vymazán člen představenstva
Vladimír Pecina
1992-07-01
Vymazán člen představenstva
Vladimír Pecina
1991-05-06
Zapsan člen představenstva
František Štěpán
1988-05-12
Zapsan člen představenstva
Květoslav Hejl
1968-07-01
Zapsan činnost
Činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v: a) organizování přípravy a provádění, popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domů a nebytových prostor; b) provádění, popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva; c) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva; d) uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů (družstevních nebytových prostor), popř. jiných smluv souvisejících s jejich užíváním.
1968-07-01
Zapsan činnost
Činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v: a) organizování přípravy a provádění, popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domů a nebytových prostor; b) provádění, popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva; c) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva; d) uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů (družstevních nebytových prostor), popř. jiných smluv souvisejících s jejich užíváním.
1968-07-01
Zapsan podnikani
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Obory činnosti: * Zprostředkování obchodu a služeb. * Správa a údržba nemovitostí.