Změny a události Bytové družstvo Polička

1961-12-04
Zapsan podnikani
správa a provoz nemovitých věcí ve vlastnictví jiných osob než členů družstva
1961-12-04
Zapsan podnikani
V rámci předmětu činnosti družstvo zejména:
1961-12-04
Zapsan podnikani
připravuje a staví popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družs- tevních domech a nebytových objektů
1961-12-04
Zapsan podnikani
přiděluje družstební byty a nebytové prostory do nájmu svým členům
1961-12-04
Zapsan podnikani
provádí, popř. zabeypečuje údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizace bztových a nebytových objektů pro své členy, popř. i pro jiné osoby
1961-12-04
Zapsan podnikani
podkytuje popř. zabezpečuje svým členům plnění spojené s bydlením
1961-12-04
Zapsan podnikani
za úplatu poskytuje, popř. zabezpečuje plnění spojené s byd- lením i ostatním osobám
1961-12-04
Zapsan podnikani
zajišťuje materiálně-výrobní základnu pro údržbu a opravy bytových a nebztových objektů, a pro poskytování plnění spo- jeného s bydlením
1961-12-04
Zapsan podnikani
zajišťuje projekční činnost související s bytovou výstavbou
1961-12-04
Zapsan podnikani
připravuje a staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů a neby- tových objektů do vlastnictví jiných osob
1961-12-04
Zapsan podnikani
hospodaří s družstevními byty a nebytovými prostorami, v souladu se zájmy svých členů
1961-12-04
Zapsan podnikani
provádí činnosti za účelem podnikání spočívající především v nájmu bytů, nebytových prostor a staveb osobám, které nejsou členy družstva
1961-12-04
Zapsan podnikani
správa a provoz nemovitých věcí ve vlastnictví jiných osob než členů družstva