Změny a události Stavební bytové družstvo občanů v Litomyšli

2022-12-02
Zapsan člen představenstva
LUBOMÍR SRŠEŇ
2022-12-02
Vymazán člen představenstva
LUBOMÍR SRŠEŇ
2021-09-28
Zapsan člen představenstva
PAVEL NEUŽIL
2021-09-28
Zapsan člen představenstva
JAROSLAVA ŠTOUDKOVÁ
2021-09-28
Zapsan člen představenstva
EVA ROUSKOVÁ
2021-09-28
Zapsan člen představenstva
STANISLAVA KUSÁ
2021-09-28
Vymazán člen představenstva
LUBOMÍR SRŠEŇ
2021-09-28
Zapsan člen představenstva
JAROSLAVA ŠTOUDKOVÁ
2021-09-28
Vymazán člen představenstva
JAROSLAVA ŠTOUDKOVÁ
2021-09-28
Zapsan člen představenstva
EVA ROUSKOVÁ
2021-09-28
Vymazán člen představenstva
EVA ROUSKOVÁ
2021-09-28
Zapsan člen představenstva
STANISLAVA KUSÁ
2021-09-28
Vymazán člen představenstva
STANISLAVA KUSÁ
2021-09-28
Zapsan člen představenstva
PAVEL NEUŽIL
2021-09-28
Vymazán člen představenstva
PAVEL NEUŽIL
2021-09-28
Zapsan člen představenstva
LUBOMÍR SRŠEŇ
2017-10-01
Vymazán člen představenstva
PAVEL NEUŽIL
2017-10-01
Vymazán člen představenstva
PAVEL NEUŽIL
2016-08-10
Zapsan způsob jednání
Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popř. místopředseda) a další člen představenstva. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena představenstva. Představenstvo může na základě písemné plné moci pověřit zastupováním družstva i jiné fyzické či právnické osoby.
2016-08-10
Zapsan způsob jednání
Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popř. místopředseda) a další člen představenstva. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena představenstva. Představenstvo může na základě písemné plné moci pověřit zastupováním družstva i jiné fyzické či právnické osoby.
2016-08-10
Vymazán člen představenstva
PAVEL NEUŽIL
2016-08-10
Vymazán člen představenstva
STANISLAVA KUSÁ
2016-08-10
Vymazán člen představenstva
EVA ROUSKOVÁ
2016-08-10
Vymazán člen představenstva
EVA ROUSKOVÁ
2016-08-10
Vymazán člen představenstva
LUBOMÍR SRŠEŇ
2016-08-10
Vymazán člen představenstva
LUBOMÍR SRŠEŇ
2016-08-10
Vymazán člen představenstva
VÁCLAV HRAZDĚRA
2016-08-10
Vymazán člen představenstva
VÁCLAV HRAZDĚRA
2016-08-10
Vymazán člen představenstva
JAROSLAVA ŠTOUDKOVÁ
2016-08-10
Vymazán člen představenstva
JAROSLAVA ŠTOUDKOVÁ
2016-08-10
Vymazán člen představenstva
PAVEL NEUŽIL
2016-08-10
Vymazán člen představenstva
STANISLAVA KUSÁ
2015-05-22
Vymazán člen představenstva
Lubomír Sršeň
2015-05-22
Vymazán člen představenstva
Václav Hrazděra
2015-05-22
Vymazán člen představenstva
Jaroslava Štoudková
2015-05-22
Vymazán člen představenstva
Lubomír Sršeň
2015-05-22
Vymazán člen představenstva
Václav Hrazděra
2015-05-22
Vymazán člen představenstva
Jaroslava Štoudková
2015-05-22
Vymazán člen představenstva
Pavel Neužil
2015-05-22
Vymazán člen představenstva
Stanislava Kusá
2015-05-22
Zapsan člen představenstva
PAVEL NEUŽIL
2015-05-22
Zapsan člen představenstva
STANISLAVA KUSÁ
2014-08-12
Vymazán člen představenstva
Eva Rousková
2014-08-12
Vymazán člen představenstva
Eva Rousková
2012-08-10
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Bis
2012-08-10
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Bis
2011-09-06
Vymazán člen představenstva
Jana Prokešová
2011-09-06
Vymazán člen představenstva
Jana Prokešová
2011-09-06
Vymazán člen představenstva
Lubomír Sršeň
2011-09-06
Vymazán člen představenstva
Václav Hrazděra
2011-09-06
Vymazán člen představenstva
Jaroslava Štoudková
2011-09-06
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Bis
2011-09-06
Zapsan člen představenstva
Jaroslav Bis
2011-09-06
Zapsan člen představenstva
Lubomír Sršeň
2011-09-06
Zapsan člen představenstva
Václav Hrazděra
2011-09-06
Zapsan člen představenstva
Jaroslava Štoudková
2006-10-16
Vymazán člen představenstva
Václav Hrazděra
2006-10-16
Vymazán člen představenstva
Miroslav Nádvorník
2006-10-16
Vymazán člen představenstva
Jana Prokešová
2006-10-16
Vymazán člen představenstva
Lumír Král
2006-10-16
Vymazán člen představenstva
Jana Prokešová
2006-10-16
Vymazán člen představenstva
Lumír Král
2006-10-16
Vymazán člen představenstva
Václav Hrazděra
2006-10-16
Vymazán člen představenstva
Miroslav Nádvorník
2006-10-16
Vymazán člen představenstva
Jaroslava Štoudková
2006-10-16
Vymazán člen představenstva
Jaroslava Štoudková
2006-10-16
Vymazán člen představenstva
Kamila Kapounová
2006-10-16
Vymazán člen představenstva
Kamila Kapounová
2002-04-03
Vymazán člen představenstva
Jiří Šťastný
2002-04-03
Vymazán člen představenstva
Miroslav Nádvorník
2002-04-03
Vymazán člen představenstva
Jiří Šťastný
2002-04-03
Vymazán člen představenstva
Jana Prokešová
2002-04-03
Vymazán člen představenstva
Václav Hrazděra
2002-04-03
Vymazán člen představenstva
Lumír Král
2002-04-03
Zapsan člen představenstva
Jana Prokešová
2002-04-03
Zapsan člen představenstva
Lumír Král
2002-04-03
Zapsan člen představenstva
Václav Hrazděra
2002-04-03
Zapsan člen představenstva
Miroslav Nádvorník
1997-01-31
Vymazán člen představenstva
Jitka Dosedělová
1997-01-31
Vymazán člen představenstva
Vladimír Lněnička
1997-01-31
Vymazán člen představenstva
Vladimír Lněnička
1997-01-31
Vymazán člen představenstva
Ivo Pejčoch
1997-01-31
Vymazán člen představenstva
Ivo Pejčoch
1997-01-31
Vymazán člen představenstva
Jana Brestová
1997-01-31
Vymazán člen představenstva
Jana Brestová
1997-01-31
Vymazán člen představenstva
Jiří Šťastný
1997-01-31
Vymazán člen představenstva
Jitka Dosedělová
1997-01-31
Vymazán člen představenstva
Jana Prokešová
1997-01-31
Vymazán člen představenstva
Jana Prokešová
1997-01-31
Zapsan člen představenstva
Jiří Šťastný
1997-01-31
Zapsan člen představenstva
Václav Hrazděra
1994-05-10
Zapsan způsob jednání
Zastupování a podepisování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda / popřípadě místopředseda/ a další člen představenstva.
1991-06-04
Vymazán člen představenstva
Josef Šír
1991-06-04
Vymazán člen představenstva
Josef Šír
1991-06-04
Vymazán člen představenstva
Josef Kubeš
1991-06-04
Vymazán člen představenstva
Josef Kubeš
1991-06-04
Vymazán člen představenstva
Zdeněk Janků
1991-06-04
Vymazán člen představenstva
Zdeněk Janků
1991-06-04
Vymazán člen představenstva
Jitka Dosedělová
1991-06-04
Vymazán člen představenstva
Ladislav Chleboun
1991-06-04
Vymazán člen představenstva
Ladislav Chleboun
1991-06-04
Vymazán člen představenstva
Ludmila Vodehnalová
1991-06-04
Zapsan člen představenstva
Jitka Dosedělová