Změny a události NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo

2022-04-21
Zapsan člen představenstva
SVATOPLUK GAMBA
2022-04-21
Vymazán člen představenstva
SVATOPLUK GAMBA
2021-08-18
Zapsan člen představenstva
MARTIN ŠUJAN
2021-08-18
Zapsan člen představenstva
DAGMAR JANÍČKOVÁ
2021-08-18
Zapsan člen představenstva
DRAHOMÍRA MACHALOVÁ
2021-08-18
Zapsan člen představenstva
SVATOPLUK GAMBA
2021-08-18
Zapsan člen představenstva
DAGMAR BALŠÍNKOVÁ
2021-08-18
Zapsan člen představenstva
HANA STEHLÍKOVÁ
2021-08-18
Zapsan člen představenstva
JANA NOVÁ
2021-08-18
Zapsan způsob jednání
Představenstvo je oprávněno jednat za družstvo navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní jednání představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda popř. místopředseda a další člen představenstva. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena představenstva. Představenstvo může na základě písemné plné moci pověřit zastupováním družstva i jiné fyzické či právnické osoby.
2021-08-18
Zapsan člen představenstva
DAGMAR JANÍČKOVÁ
2021-08-18
Zapsan člen představenstva
MARTIN ŠUJAN
2021-08-18
Vymazán člen představenstva
MARTIN ŠUJAN
2021-08-18
Zapsan člen představenstva
DRAHOMÍRA MACHALOVÁ
2021-08-18
Vymazán člen představenstva
DRAHOMÍRA MACHALOVÁ
2021-08-18
Vymazán člen představenstva
SVATOPLUK GAMBA
2021-08-18
Zapsan člen představenstva
DAGMAR BALŠÍNKOVÁ
2021-08-18
Vymazán člen představenstva
DAGMAR BALŠÍNKOVÁ
2021-08-18
Zapsan člen představenstva
HANA STEHLÍKOVÁ
2021-08-18
Vymazán člen představenstva
HANA STEHLÍKOVÁ
2021-08-18
Vymazán člen představenstva
DAGMAR JANÍČKOVÁ
2021-08-18
Zapsan člen představenstva
JANA NOVÁ
2021-08-18
Vymazán člen představenstva
JANA NOVÁ
2018-10-18
Vymazán člen představenstva
ROMANA TESAŘOVÁ
2018-10-18
Vymazán člen představenstva
ROMANA TESAŘOVÁ
2016-08-10
Vymazán člen představenstva
DAGMAR JANÍČKOVÁ
2016-08-10
Zapsan člen představenstva
DAGMAR JANÍČKOVÁ
2016-07-16
Vymazán člen představenstva
Dagmar Janíčková
2016-07-16
Vymazán člen představenstva
Dagmar Janíčková
2016-07-16
Vymazán člen představenstva
Drahomíra Machalová
2016-07-16
Vymazán člen představenstva
Drahomíra Machalová
2016-07-16
Vymazán člen představenstva
Romana Tesařová
2016-07-16
Vymazán člen představenstva
Romana Tesařová
2016-07-16
Vymazán člen představenstva
Jan Gottwald
2016-07-16
Vymazán člen představenstva
Jan Gottwald
2016-07-16
Vymazán člen představenstva
Dagmar Balšínková
2016-07-16
Vymazán člen představenstva
Dagmar Balšínková
2016-07-16
Vymazán člen představenstva
Hana Stehlíková
2016-07-16
Vymazán člen představenstva
Hana Stehlíková
2016-07-16
Vymazán člen představenstva
SVATOPLUK GAMBA
2016-07-16
Zapsan člen představenstva
SVATOPLUK GAMBA
2016-03-02
Vymazán člen představenstva
Svatopluk Gamba
2016-03-02
Vymazán člen představenstva
Svatopluk Gamba
2011-07-25
Vymazán člen představenstva
Dagmar Janíčková
2011-07-25
Vymazán člen představenstva
Dagmar Janíčková
2011-07-25
Vymazán člen představenstva
Drahomíra Machalová
2011-07-25
Vymazán člen představenstva
Drahomíra Machalová
2011-07-25
Vymazán člen představenstva
Romana Tesařová
2011-07-25
Vymazán člen představenstva
Romana Tesařová
2011-07-25
Vymazán člen představenstva
Svatopluk Gamba
2011-07-25
Vymazán člen představenstva
Svatopluk Gamba
2011-07-25
Vymazán člen představenstva
Jan Gottwald
2011-07-25
Vymazán člen představenstva
Jan Gottwald
2011-07-25
Vymazán člen představenstva
Dagmar Balšínková
2011-07-25
Vymazán člen představenstva
Dagmar Balšínková
2011-07-25
Vymazán člen představenstva
Hana Stehlíková
2011-07-25
Vymazán člen představenstva
Hana Stehlíková
2006-06-21
Vymazán člen představenstva
Drahomíra Machalová
2006-06-21
Vymazán člen představenstva
Drahomíra Machalová
2006-06-21
Vymazán člen představenstva
Antonín Trávníček
2006-06-21
Vymazán člen představenstva
Marie Baštová
2006-06-21
Vymazán člen představenstva
Marie Baštová
2006-06-21
Vymazán člen představenstva
Jan Gottwald
2006-06-21
Vymazán člen představenstva
Jan Gottwald
2006-06-21
Vymazán člen představenstva
František Hammer
2006-06-21
Vymazán člen představenstva
František Hammer
2006-06-21
Vymazán člen představenstva
Antonín Trávníček
2006-06-21
Vymazán člen představenstva
Marie Jedličková
2006-06-21
Vymazán člen představenstva
Marie Jedličková
2006-06-21
Vymazán člen představenstva
Aleš Krška
2006-06-21
Vymazán člen představenstva
Aleš Krška
2001-11-05
Vymazán člen představenstva
Milan Hlaďo
2001-11-05
Vymazán člen představenstva
Milan Hlaďo
2001-11-05
Vymazán člen představenstva
Antonín Trávníček
2001-11-05
Vymazán člen představenstva
Svatopluk Gamba
2001-11-05
Vymazán člen představenstva
Svatopluk Gamba
2001-11-05
Vymazán člen představenstva
Alois Janíček
2001-11-05
Zapsan člen představenstva
Antonín Trávníček
1998-09-03
Vymazán člen představenstva
Miroslav Frič
1998-09-03
Vymazán člen představenstva
Miroslav Frič
1996-07-02
Vymazán člen představenstva
Miroslav Frič
1996-07-02
Vymazán člen představenstva
Josef Kubečka
1996-07-02
Vymazán člen představenstva
Josef Kubečka
1996-07-02
Vymazán člen představenstva
Zdeněk Tesařík
1996-07-02
Vymazán člen představenstva
Zdeněk Tesařík
1996-07-02
Vymazán člen představenstva
Antonín Trávníček
1996-07-02
Vymazán člen představenstva
Antonín Trávníček
1996-07-02
Vymazán člen představenstva
Miroslav Frič
1996-07-02
Vymazán člen představenstva
František Nevyjel
1996-07-02
Vymazán člen představenstva
František Nevyjel
1996-07-02
Zapsan člen představenstva
Alois Janíček
1996-05-24
Zapsan způsob jednání
Zastupování: Za družstvo jedná předseda představenstva ve všech věcech družstva. Za družstvo podpisuje předseda s dalším členem představenstva právní úkony, pro které je předepsána písemná forma.
1995-05-09
Vymazán člen představenstva
Oldřiška Kudličková
1995-05-09
Vymazán člen představenstva
František Pěnica
1995-05-09
Vymazán člen představenstva
František Pěnica
1995-05-09
Vymazán člen představenstva
Oldřiška Kudličková
1994-04-27
Zapsan způsob jednání
Ručení: Každý člen družstva je povinen přispívat na úhradu případného schodku družstva nebo likvidačního schodku podle čl. 87 a 91 Zastupování: Za družstvo jedná předseda představenstva ve všech věcech družstva. Za družstvo podpisuje předseda s dalším členem představenstva právní úkony, pro které je předepsána písemná forma.
1994-03-23
Zapsan člen představenstva
Oldřiška Kudličková
1994-03-23
Zapsan člen představenstva
Miroslav Frič
1994-02-15
Vymazán člen představenstva
Josef Brychta
1994-02-15
Vymazán člen představenstva
Josef Brychta
1994-02-15
Vymazán člen představenstva
Miroslav Frič
1994-02-15
Vymazán člen představenstva
Vojtěch Mrázek
1994-02-15
Vymazán člen představenstva
Vojtěch Mrázek
1994-02-15
Vymazán člen představenstva
Miroslav Procházka
1994-02-15
Vymazán člen představenstva
Miroslav Procházka
1994-02-15
Vymazán člen představenstva
Milan Stříž
1994-02-15
Vymazán člen představenstva
Milan Stříž
1994-02-15
Vymazán člen představenstva
Oldřiška Kudličková
1994-02-15
Vymazán člen představenstva
Pavel Bedáň
1994-02-15
Vymazán člen představenstva
Pavel Bedáň
1963-09-23
Zapsan činnost
pronájem nemovitostí, bytových i nebytových prostor, bez poskytování i jiných než základních služeb spoje- ných s pronájmem
1963-09-23
Zapsan činnost
správa domovního fondu
1963-09-23
Zapsan činnost
správa domovního fondu
1963-09-23
Zapsan podnikani
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona