Změny a události Žuráň, stavební bytové družstvo

2023-09-14
Zapsan člen představenstva
ZDENĚK VAŠINA
2023-09-14
Zapsan člen představenstva
MICHAL ŠUREL
2023-09-14
Zapsan člen představenstva
VLASTIMIL VRÁNA
2023-09-14
Zapsan člen představenstva
JIŘÍ BLAŽEK
2023-09-14
Zapsan člen představenstva
VLADIMÍR TESAŘ
2018-08-02
Vymazán člen představenstva
LYDIE MERTOVÁ
2018-08-02
Vymazán člen představenstva
VLASTIMIL VRÁNA
2018-08-02
Vymazán člen představenstva
JAROSLAV KOTOL
2018-08-02
Vymazán člen představenstva
JAN VRÁNA
2018-08-02
Vymazán člen představenstva
ZDENĚK VAŠINA
2018-08-02
Vymazán člen představenstva
ZDENĚK VAŠINA
2018-08-02
Vymazán člen představenstva
LYDIE MERTOVÁ
2018-08-02
Vymazán člen představenstva
JAROSLAV KOTOL
2018-08-02
Vymazán člen představenstva
VLASTIMIL VRÁNA
2018-08-02
Vymazán člen představenstva
JAN VRÁNA
2015-06-26
Vymazán člen představenstva
DRAHOMÍR KOTOLAN
2015-06-26
Vymazán člen představenstva
JOSEF MATURA
2015-06-26
Vymazán člen představenstva
DRAHOMÍR KOTOLAN
2015-06-26
Vymazán člen představenstva
JOSEF MATURA
2013-10-03
Vymazán člen představenstva
Lydie Mertová
2013-10-03
Vymazán člen představenstva
Drahomír Kotolan
2013-10-03
Vymazán člen představenstva
Josef Matura
2013-10-03
Vymazán člen představenstva
Vlastimil Vrána
2013-10-03
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Kotol
2013-10-03
Vymazán člen představenstva
Lubomír Mazal
2013-10-03
Vymazán člen představenstva
Lubomír Mazal
2013-10-03
Vymazán člen představenstva
Jan Vrána
2013-10-03
Zapsan člen představenstva
DRAHOMÍR KOTOLAN
2013-10-03
Zapsan člen představenstva
JOSEF MATURA
2013-10-03
Zapsan člen představenstva
LYDIE MERTOVÁ
2013-10-03
Zapsan člen představenstva
JAROSLAV KOTOL
2013-10-03
Zapsan člen představenstva
VLASTIMIL VRÁNA
2013-10-03
Zapsan člen představenstva
JAN VRÁNA
2011-02-24
Vymazán člen představenstva
Lýdie Mertová
2011-02-24
Vymazán člen představenstva
Lýdie Mertová
2011-02-24
Vymazán člen představenstva
Vladimír Školud
2011-02-24
Vymazán člen představenstva
Vladimír Školud
2011-02-24
Vymazán člen představenstva
Oldřich Novotný
2011-02-24
Vymazán člen představenstva
Oldřich Novotný
2011-02-24
Vymazán člen představenstva
Drahomír Kotolan
2011-02-24
Vymazán člen představenstva
Drahomír Kotolan
2011-02-24
Vymazán člen představenstva
Jroslav Kotol
2011-02-24
Vymazán člen představenstva
Jroslav Kotol
2011-02-24
Vymazán člen představenstva
Lubomír Mazal
2011-02-24
Vymazán člen představenstva
Lubomír Mazal
2011-02-24
Vymazán člen představenstva
Jan Vrána
2011-02-24
Vymazán člen představenstva
Jan Vrána
1998-10-22
Vymazán člen představenstva
Miroslav Slováček
1998-10-22
Vymazán člen představenstva
Miroslav Slováček
1997-04-16
Vymazán člen představenstva
Pavel Loskot
1997-04-16
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Čoupek
1997-04-16
Vymazán člen představenstva
Lýdie Mertová
1997-04-16
Vymazán člen představenstva
Vladimír Školud
1997-04-16
Vymazán člen představenstva
Lýdie Mertová
1997-04-16
Vymazán člen představenstva
Vladimír Školud
1997-04-16
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Čoupek
1997-04-16
Vymazán člen představenstva
Drahomír Kotolan
1997-04-16
Vymazán člen představenstva
Drahomír Kotolan
1997-04-16
Vymazán člen představenstva
Pavel Loskot
1997-04-16
Vymazán člen představenstva
Lubomír Mazal
1997-04-16
Vymazán člen představenstva
Lubomír Mazal
1997-04-16
Vymazán člen představenstva
Miroslav Slováček
1997-04-16
Vymazán člen představenstva
Miroslav Slováček
1995-08-29
Vymazán člen představenstva
Svatopluk Zrotal
1995-08-29
Vymazán člen představenstva
Miroslav Slováček
1995-08-29
Vymazán člen představenstva
Miroslav Slováček
1995-08-29
Vymazán člen představenstva
Jaroslav Čoupek
1995-08-29
Vymazán člen představenstva
pavel L o s k o t
1995-08-29
Vymazán člen představenstva
pavel L o s k o t
1995-08-29
Vymazán člen představenstva
Svatopluk Zrotal
1995-08-29
Vymazán člen představenstva
Miroslav Merta
1995-08-29
Vymazán člen představenstva
Zdeněk Sušil
1995-08-29
Vymazán člen představenstva
Vladimír Školud
1995-08-29
Zapsan člen představenstva
Lýdie Mertová
1995-08-29
Zapsan člen představenstva
Vladimír Školud
1995-08-29
Zapsan člen představenstva
Jaroslav Čoupek
1995-08-29
Zapsan člen představenstva
Pavel Loskot
1993-09-07
Zapsan způsob jednání
Způsob zastupování: Za družstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném předsta- venstvem. Podepisování se děje tak, že k obchodnímu názvu družstva připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda a další člen představenstva.
1993-09-07
Vymazán člen představenstva
Zdeněk Sušil
1993-09-07
Vymazán člen představenstva
Zdenka Vašinová
1993-09-07
Vymazán člen představenstva
Zdenka Vašinová
1993-09-07
Vymazán člen představenstva
Svatopluk Zrotal
1993-09-07
Vymazán člen představenstva
Miroslav Merta
1993-09-07
Vymazán člen představenstva
Miroslav Merta
1993-09-07
Zapsan člen představenstva
Svatopluk Zrotal
1993-09-07
Zapsan člen představenstva
Zdeněk Sušil
1993-09-07
Zapsan způsob jednání
Způsob zastupování: Za družstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném předsta- venstvem. Podepisování se děje tak, že k obchodnímu názvu družstva připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda a další člen představenstva.
1961-11-30
Zapsan podnikani
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
1961-11-30
Zapsan podnikani
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
1961-11-30
Zapsan způsob jednání
Podepisování: Právní úkony představenstva, pro které je předepsaná písemná froma, podepisuje předseda (místopředseda) a další člen představenstva.