Změny a události Okresní stavební bytové družstvo Příbram

1965-09-09
Zapsan podnikani
organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor pro členy družstva