Změny a události Bytový podnik v Praze 3 v likvidaci

1989-08-10
Zapsan podnikani
4. Projektová a inženýrská činnost
1989-08-10
Zapsan podnikani
1. Povinným předmětem činnosti státního podniku Bytový podnik v Praze 3 je:
1989-08-10
Zapsan podnikani
1.1. správa bytového fondu, ke kterému mu bylo svěřeno právo hospodaření, zajišťování jeho provozu, údržby a oprav a zabezpečování služeb spojených s bydlením vymezených příslušnými předpisy v obvodu Prahy 3,
1989-08-10
Zapsan podnikani
1.2. správa, údržba a provoz zařízení civilní obrany v objektech, ke kterým mu bylo svěřeno právo hospodaření,
1989-08-10
Zapsan podnikani
1.3. zabezpečovat čistotu v domech a okolí a provádět pravidelný odvoz lehkého domovního odpadu kontejnery.
1989-08-10
Zapsan podnikani
2. S respektováním priority povinného předmětu činnosti je státní podnik dále oprávněn:
1989-08-10
Zapsan podnikani
2.1. poskytovat občanům a organizacím placené práce a služby související s péčí o domovní a bytový fond a s užíváním bytů a nebytových prostor v hl.m. Praze,
1989-08-10
Zapsan podnikani
2.2. provádět v rámci volné kapacity za úplatu přepravní výkony a používat své mechanizační prostředky pro organizace a občany,
1989-08-10
Zapsan podnikani
2.3. vyrábět pro vlastní potřebu doplňkové výrobky stavebního charakteru a případné přebytky prodávat organizacím a občanům,
1989-08-10
Zapsan podnikani
2.4. provádět v rámci volné kapacity za úplatu programátorské a poradenské práce, poskytovat programy zpracované pro vlastní potřebu, provádět výpočty a poskytovat volný strojní čas vlastní výpočetní techniky,
1989-08-10
Zapsan podnikani
2.5. rozvádět za úplatu televizní a video signál.
1989-08-10
Zapsan podnikani
3. Státní podnik v rámci kapacitních možností zabezpečuje, případně provádí adaptace, rekonstrukce a modernizace bytového a souvisejícího domovního fondu na území obvodu Prahy 3.
1989-08-10
Zapsan podnikani
4. Projektová a inženýrská činnost