Změny a události Obvodní bytový podnik v Praze 4, státní podnik v likvidaci

1989-06-30
Zapsan podnikani
1.3. hospodaření se zbytkovým movitým majetkem podniku
1989-06-30
Zapsan podnikani
1.2. správa státních pozemků ve správě podniku
1989-06-30
Zapsan podnikani
1.3. hospodaření se zbytkovým movitým majetkem podniku