Bytový podnik v Praze 5, státní podnik v likvidaci, IČO 00063606 — obchodní rejstřík

Praha 5 Nádražní, 1301/24, PSČ 15000, 22088539, 203
34 let, 10 měsíce
na trhu
1 - 5
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
1989-08-01
IČO
00063606
Právní forma
Státní podnik
Předmět podnikani

Státní podnik prodává v souladu s příslušnými
zákonnými ustanoveními a prováděcími předpisy byty,
popř. nebytové prostory do osobního popř. socialistic-
kého vlastnictví.

Povinným předmětem činnosti státního podniku je:

správa bytového fondu, ke kterému mu bylo svěřeno
právo hospodaření, zajišťování jeho provozu, údržby
a oprav a zabezpečování služeb spojených s bydlením
vymezených příslušnými předpisy na obvodu Prahy 5,

správa, údržba a provoz zařízení civilní obrany
v objektech, ke kterým mu bylo svěřeno právo hos-
odaření

S respektováním priority povinného předmětu činnosti
je státní podnik oprávněn:

poskytovat občanům a organizacím placené práce a služby
související s péčí o domovní a bytový fond a s užíváním bytů
a nebytových prostor převážně v hl. m. Praze,

vyrábět pro vlastní potřebu doplňkové výrobky
stavebního charakteru a případné přebytky prodávat
organizacím a občamům

provádět v rámci volné kapacity za úplatu pro-
gramátorské práce, poskytovat programy zpracované
pro vlastní potřebu, provádět výpočty a posky-
tovat volný strojní čas vlastní výpočetní techniky.

Státní podnik v rámci kapacitních možností zabezpečuje,
popřípadě provádí adaptace, rekonstrukce a modernizace by-
tového a souvisejícího domovního fondu.

Státní podnik prodává v souladu s příslušnými
zákonnými ustanoveními a prováděcími předpisy byty,
popř. nebytové prostory do osobního popř. socialistic-
kého vlastnictví.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Státní podnik
Institucionální sektor: dle ESA2010
Veřejné podniky nefinanční
Činnosti - dle CZ-NACE
6820
Počet zaměstnanců
1 - 5 zaměstnanců

Změny a události

1989-08-01
Zapsan podnikani
Státní podnik prodává v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními a prováděcími předpisy byty, popř. nebytové prostory do osobního popř. socialistic- kého vlastnictví.
1989-08-01
Zapsan podnikani
Povinným předmětem činnosti státního podniku je:
1989-08-01
Zapsan podnikani
správa bytového fondu, ke kterému mu bylo svěřeno právo hospodaření, zajišťování jeho provozu, údržby a oprav a zabezpečování služeb spojených s bydlením vymezených příslušnými předpisy na obvodu Prahy 5,
1989-08-01
Zapsan podnikani
správa, údržba a provoz zařízení civilní obrany v objektech, ke kterým mu bylo svěřeno právo hos- odaření
1989-08-01
Zapsan podnikani
S respektováním priority povinného předmětu činnosti je státní podnik oprávněn:
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Bytový podnik v Praze 5, státní podnik v likvidaci se sídlem v Praha 5  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Bytový podnik v Praze 5, státní podnik v likvidaci. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00063606.

Podobné firmy

Praha Vlastina, , PSČ 16100, 22242830, 203
IČO 00000345
Praha Hlubočepská, , PSČ 15200, 21998230, 203
IČO 00000591
Praha Rybná, , PSČ 11000, 21723192, 203
IČO 00002321