Změny a události Bytový podnik v Praze 8, státní podnik " v likvidaci "

1989-06-30
Zapsan podnikani
4. Vydávat nájemcům souhlas se záměry stavebních úprav nebo modernizací bytů a stejně tak nebytových prostor. Tento souhlas nenahrazuje správní řízení z hlediska stavebního zákona č.50/1976 Sb., o územním plánováním a stavebním řádu ve znění zákona č.103/1990 Sb., a zákona č.262/1992 Sb.
1989-06-30
Zapsan podnikani
2. Rozhodovat na základě doporučení škodní komise podniku o dalším nakládání s neupotřebitelným majetkem státního podniku.
1989-06-30
Zapsan podnikani
3. Zabezpečovat v rámci finančních možností adaptace, rekonstrukce a modernizace bytového a souvisejícího domovního fondu.
1989-06-30
Zapsan podnikani
4. Vydávat nájemcům souhlas se záměry stavebních úprav nebo modernizací bytů a stejně tak nebytových prostor. Tento souhlas nenahrazuje správní řízení z hlediska stavebního zákona č.50/1976 Sb., o územním plánováním a stavebním řádu ve znění zákona č.103/1990 Sb., a zákona č.262/1992 Sb.