Státní statek hl.m. Prahy "v likvidaci", IČO 00064092 — obchodní rejstřík

Praha U mlýna, , PSČ 14100, 21993513, 203
35 let, 6 měsíce
na trhu
1 - 5
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
1988-12-30
IČO
00064092
Právní forma
Předmět podnikani

4. Povinným předmětem podnikání pro potřeby obyvatel hl.m. Prahy
je zvyšování výroby zeleniny a její přednostní distribuce do
obchodní sítě hl. města.

2. Vrámci své hlavní hospodářské činnosti podnik provádí:

2.1. Rostlinnou a živočišnou výrobu v souladu s potřebami a pod-
mínkami hl. m. Prahy se zaměřením zejména na výrobu zeleniny,
ovoce, květin, mléka a masa.

2.2. Integraci ve výrobě, úpravě a distribuci zeleniny se země-
dělskými závody ostatních krajů ČSSR pro potřeby hl.m. Prahy.

2.3. Ochranu rostlin vč. dezinfekčních prací a obdobných zásahů
na plochách zemědělských i ostatních.

3. Dále podnik zajišťuje zejména:

3.1. Maloobchodní prodej výrobků vč. jejich vhodné tržní úpravy.

3.2. Výrobu, využití a prodej průmyslových organických hnojiv
z městských odpadů a ostatních nezbytných komponentů.

3.3. Sběr a zpracování krmných odpadů a jejich využití (prodej)
v zemědělské výrobě.

3.4. Chov koní, povoznictví a kočárovou dopravu.

3.5. Obchodní využití dopravních a speciálních prostředků, strojů
a zařízení v období, kdy nejsou podnikově plně využity, pro pot-
řeby jiných socialistických organizací a občanů a to vč. kapacit
opravárenských.

3.6. Servisní služby zemních a manipulačních strojů, zařízení
a jejich součástí, vč. zajištění konsignačních skladů.

3.7. Stavební činnost k údržbě, opravám a výstavbě objektů a za-
řízení státního podniku, příp. pro obchodní činnost ve volné
kapacitě.

3.8. Ve vlastních objektech činnost obchodní, restaurační a
ubytovací.

3.9. Investiční a projektová vyplývající ze základního před-
mětu činnosti.

4. Povinným předmětem podnikání pro potřeby obyvatel hl.m. Prahy
je zvyšování výroby zeleniny a její přednostní distribuce do
obchodní sítě hl. města.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Státní podnik
Institucionální sektor: dle ESA2010
Veřejné podniky nefinanční
Činnosti - dle CZ-NACE
Smíšené hospodářství
Počet zaměstnanců
1 - 5 zaměstnanců

Změny a události

1988-12-30
Zapsan podnikani
3.9. Investiční a projektová vyplývající ze základního před- mětu činnosti.
1988-12-30
Zapsan podnikani
4. Povinným předmětem podnikání pro potřeby obyvatel hl.m. Prahy je zvyšování výroby zeleniny a její přednostní distribuce do obchodní sítě hl. města.
1988-12-30
Zapsan podnikani
4. Povinným předmětem podnikání pro potřeby obyvatel hl.m. Prahy je zvyšování výroby zeleniny a její přednostní distribuce do obchodní sítě hl. města.
1988-12-30
Zapsan podnikani
2. Vrámci své hlavní hospodářské činnosti podnik provádí:
1988-12-30
Zapsan podnikani
2.1. Rostlinnou a živočišnou výrobu v souladu s potřebami a pod- mínkami hl. m. Prahy se zaměřením zejména na výrobu zeleniny, ovoce, květin, mléka a masa.
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Státní statek hl.m. Prahy "v likvidaci" se sídlem v Praha  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Státní statek hl.m. Prahy "v likvidaci". Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00064092.

Podobné firmy

Praha Strakonická, , PSČ 15000, 22079742, 203
IČO 00001147
Praha Ke Koh-i-nooru, , PSČ 15500, 22118446, 203
IČO 00006025