Změny a události Státní statek hl.m. Prahy "v likvidaci"

1988-12-30
Zapsan podnikani
3.9. Investiční a projektová vyplývající ze základního před- mětu činnosti.
1988-12-30
Zapsan podnikani
4. Povinným předmětem podnikání pro potřeby obyvatel hl.m. Prahy je zvyšování výroby zeleniny a její přednostní distribuce do obchodní sítě hl. města.
1988-12-30
Zapsan podnikani
4. Povinným předmětem podnikání pro potřeby obyvatel hl.m. Prahy je zvyšování výroby zeleniny a její přednostní distribuce do obchodní sítě hl. města.
1988-12-30
Zapsan podnikani
2. Vrámci své hlavní hospodářské činnosti podnik provádí:
1988-12-30
Zapsan podnikani
2.1. Rostlinnou a živočišnou výrobu v souladu s potřebami a pod- mínkami hl. m. Prahy se zaměřením zejména na výrobu zeleniny, ovoce, květin, mléka a masa.
1988-12-30
Zapsan podnikani
2.2. Integraci ve výrobě, úpravě a distribuci zeleniny se země- dělskými závody ostatních krajů ČSSR pro potřeby hl.m. Prahy.
1988-12-30
Zapsan podnikani
2.3. Ochranu rostlin vč. dezinfekčních prací a obdobných zásahů na plochách zemědělských i ostatních.
1988-12-30
Zapsan podnikani
3. Dále podnik zajišťuje zejména:
1988-12-30
Zapsan podnikani
3.1. Maloobchodní prodej výrobků vč. jejich vhodné tržní úpravy.
1988-12-30
Zapsan podnikani
3.2. Výrobu, využití a prodej průmyslových organických hnojiv z městských odpadů a ostatních nezbytných komponentů.
1988-12-30
Zapsan podnikani
3.3. Sběr a zpracování krmných odpadů a jejich využití (prodej) v zemědělské výrobě.
1988-12-30
Zapsan podnikani
3.4. Chov koní, povoznictví a kočárovou dopravu.
1988-12-30
Zapsan podnikani
3.5. Obchodní využití dopravních a speciálních prostředků, strojů a zařízení v období, kdy nejsou podnikově plně využity, pro pot- řeby jiných socialistických organizací a občanů a to vč. kapacit opravárenských.
1988-12-30
Zapsan podnikani
3.6. Servisní služby zemních a manipulačních strojů, zařízení a jejich součástí, vč. zajištění konsignačních skladů.
1988-12-30
Zapsan podnikani
3.7. Stavební činnost k údržbě, opravám a výstavbě objektů a za- řízení státního podniku, příp. pro obchodní činnost ve volné kapacitě.
1988-12-30
Zapsan podnikani
3.8. Ve vlastních objektech činnost obchodní, restaurační a ubytovací.