Změny a události Fakultní Thomayerova nemocnice

2015-07-01
Vymazán člen představenstva
KAREL FILIP
2015-07-01
Vymazán člen představenstva
KAREL FILIP
2015-07-01
Zapsan člen představenstva
ZDENĚK BENEŠ
2013-04-25
Vymazán člen představenstva
Karel Filip
2013-04-25
Vymazán člen představenstva
Karel Filip
2007-08-09
Vymazán člen představenstva
Petr Malý
2007-08-09
Vymazán člen představenstva
Petr Malý
2006-09-22
Zapsan činnost
zajišťování činnosti ekonomické, provozní, technické a investiční a činnosti obslužných provozů
2006-09-22
Zapsan činnost
zdravotní péče ve formě: lůžková péče, ambulantní péče, jednodenní péče, ve vymezených medicínských oborech
2006-09-22
Zapsan činnost
zdravotní péče: léčebně rehabilitační péče, ošetřovatelská péče, paliativní péče, lékárenská péče a klinickofarmakologická péče
2006-09-22
Zapsan činnost
zdravotnická dopravní služba
2006-09-22
Zapsan činnost
přeprava pacientů neodkladné péče
2006-09-22
Zapsan činnost
poskytování specializované a vysoce specializované péče
2006-09-22
Zapsan činnost
provozování zařízení transfuzní služby a odběrové zařízení a zpracování jiného biologického materiálu
2006-09-22
Zapsan činnost
rozvíjení vědy a výzkumu, provádění klinického hodnocení léčiv a ověřování prostředků zdravotnické techniky
2006-09-22
Zapsan činnost
poskytování speciální péče ozářeným osobám při řešení následků radiačních havárií dle atomového zákona
2006-09-22
Zapsan činnost
plnění úkolů integrovaného záchranného systému a řešení krizových situací
2006-09-22
Zapsan činnost
specializační vzdělávání pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty a vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků
2006-09-22
Zapsan činnost
podílení se na odborné praxi studentů středních zdravotních škol, vyšších odborných škol a vysokých škol
2006-09-22
Zapsan činnost
zajišťování zdravotní péče a zaopatření pro děti v Dětském centru s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií
2006-09-22
Zapsan činnost
vykonávání sociálně-právní ochrany dětí prostřednictvím Dětského centra s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií
2006-09-22
Zapsan činnost
zajišťování činnosti ekonomické, provozní, technické a investiční a činnosti obslužných provozů