Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001 — obchodní rejstřík

Praha Zborovská, , PSČ 15000, 22075208, 203
Datum vzniku
2016-01-08
IČO
00066001
Právní forma
Kraj
Předmět činnosti

Cyklistická infrastruktura
Činnost týkající se leteckých staveb
Záchytná parkoviště typu P+R

Cyklistická infrastruktura
Činnost týkající se leteckých staveb
Záchytná parkoviště typu P+R

Statutární orgán

Ředitel
Ing. JAN LICHTNEGER
Praha Haštalská, , PSČ 11000, 21724253, 203 Den vzniku funkce: 2021-05-29

Změny a události

2021-05-29
Vymazán člen představenstva
ZDENĚK DVOŘÁK
2021-05-29
Vymazán člen představenstva
ZDENĚK DVOŘÁK
2021-05-29
Zapsan člen představenstva
JAN LICHTNEGER
2016-01-08
Zapsan činnost
Cyklistická infrastruktura Činnost týkající se leteckých staveb Záchytná parkoviště typu P+R
2016-01-08
Zapsan činnost
Výstavba, správa, oprava, údržba a majetková správa silnic a jejích součástí a příslušenství ve vlastnictví Středočeského kraje (dále jen svěřené silnice). Zajištění a ochrana silnic za účelem plynulosti a bezpečnosti silničního provozu. Ochranná opatření na pozemcích jiných vlastníků. Opravy, údržba a zimní údržba silnic ve vlastnictví České republiky na území Středočeského kraje, u nichž je tato činnost na příspěvkovou organizaci převedena a vymezena smlouvou ve smyslu úst. § 9 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, včetně případného výkonu jejich majetkové správy. Účelné a hospodárné využívání veřejných finančních prostředků převedených z rozpočtu zřizovatele, z rozpočtu státních fondů, případně z jiných zdrojů. Správa a údržba cyklostezek ve vlastnictví Středočeského kraje. Zpracování podkladů a návrhů pro využití finančních prostředků. Spolupráce s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, poskytování podkladů a zpracovávání stanovisek. Vedení majetkové evidence svěřených silnic, mostů, jejich součástí a příslušenství a dalších nemovitostí. Zajištění hlavních a mimořádných prohlídek svěřených silnic a mostů a souvisejících objektů v souladu s právními předpisy, příslušnými technickými normami s využitím moderního informačního systému. Zajištění a provádění kontrol kvality práce a kontrol úrovně hospodaření s finančními prostředky, zařízením a materiály na silniční síti v kraji. Výkon dalších činností vyplývající z práv a povinností vlastníka svěřených silnic stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a vyhláškou Ministerstva dopravy č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů a další ch předpisů souvisejících. Výkon provozních a výrobních činností souvisejících s hlavní činností, které není možné zajistit vlastními silami, může zajišťovat příspěvková organizace prostřednictvím smluvních subjektů, a to v souladu s právními předpisy upravující používání veřejných prostředků. Provádění inženýrské činnosti. Provádění investiční činnosti. Zabezpečení údržby a oprav svěřených silnic s cílem odstranit závady ve sjízdnosti, opotřebení nebo poškození silnic a jejich součástí a příslušenství. Zajištění údržby a oprav mostů na svěřených silnicích. Zabezpečení sjízdnosti svěřených silnic v zimním období dle schváleného plánu. Součinnost při provádění majetkoprávního vypořádání pozemků ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob zastavěných stavbami svěřených silnic. Zpracovávání a projednávání návrhů na změny v kategoriích pozemních komunikací na území zřizovatele.
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem v Praha  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00066001.

Podobné firmy

Kutná Hora Barborská, , PSČ 28401, 11612096, 203
IČO 00069922
Cheb Františkánské náměstí, , PSČ 35002, 20890044, 203
IČO 00074268
Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, , PSČ 35002, 20895623, 203
IČO 00074276