Změny a události Středočeské uhelné sklady, státní podnik v likvidaci

1988-12-30
Zapsan podnikani
vykládku a nakládku tuhých paliv, případně jiných substrátů pro jiné organizace
1988-12-30
Zapsan podnikani
obchod tuhými palivy a dřevem včetně související poradenské čin- nosti
1988-12-30
Zapsan podnikani
úprava palivového dřeva a zpracování jeho odpadu
1988-12-30
Zapsan podnikani
silniční neveřejnou vnitrostátní dopravu nákladů (zejména rozvozy paliva odběratelům)
1988-12-30
Zapsan podnikani
vykládku a nakládku tuhých paliv, případně jiných substrátů pro jiné organizace