Technické služby města Příbrami, příspěvková organizace, IČO 00068047 — obchodní rejstřík

Příbram U Kasáren, , PSČ 26101, 23000708, 203
10 let, 1 měsíce
na trhu
100 - 199
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2014-06-06
IČO
00068047
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

Předmět hlavní činnosti:
a) výkon funkce správce místních komunikací a určených účelových komunikací, jejich součástí a příslušenství dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997, kterou se provádí zákon o pozemních komun
ikacích, ve znění pozdějších předpisů,
b) plnění povinností souvisejících se zajištěním provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů fyzických osob na území města Příbram,
c) správa, provoz, údržba a opravy veřejného osvětlení a slavnostního osvětlení na území města Příbram,
d) správa, provoz, údržba, opravy a obnova veřejné zeleně, sadovnických a technických prvků a silniční vegetace na území města Příbram,
e) organizace a provádění veřejně prospěšných činností ve spolupráci se zřizovatelem, úřadem práce a příslušným okresním soudem (veřejně prospěšné práce, veřejná služba, obecně prospěšné práce),
f) správa, provoz a evidence veřejných pohřebišť, válečných hrobů a pietních míst, vybírání plateb za nájem hrobových míst, údržba technických a stavebních prvků hřbitova,
g) správa, provoz, údržba a obnova veřejných WC na území města Příbram,
h) správa, provoz, údržba a obnova zařízení psího útulku a ošetřování v útulku umístěných psů,
i) správa, provoz, údržba a obnova mobiliáře na území města Příbram (dětská hřiště, lavičky, kašny, parkovací automaty apod.),
j) odtahová služba, nucené odtahy zajišťované dle nařízení města, pokynů Městské policie Příbram nebo Policie České republiky,
k) správa, provoz, údržba a obnova dopravního terminálu autobusového nádraží,
l) poskytnutí komerčně nevyužitých reklamních ploch ve prospěch zřizovatele,
m) nakládání s vlastním majetkem, majetkem ve výpůjčce či pronájmu k účelům za jakými byla organizace zřízena,
n) správa, údržba a opravy autobusových zastávek včetně čekáren,
o) další činnosti zadané zřizovatelem neprovozované za účelem zisku.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných
Počet zaměstnanců
100 - 199 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitelka
Ing. IRENA HOFMANOVÁ,DiS.
Čenkov Den vzniku funkce: 2022-12-13

Změny a události

2022-12-13
Zapsan člen představenstva
IRENA HOFMANOVÁ
2022-12-13
Vymazán člen představenstva
PAVEL MÁCHA
2018-02-06
Vymazán člen představenstva
PAVEL MÁCHA
2018-02-06
Vymazán člen představenstva
PAVEL MÁCHA
2014-06-06
Zapsan činnost
Předmět hlavní činnosti: a) výkon funkce správce místních komunikací a určených účelových komunikací, jejich součástí a příslušenství dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997, kterou se provádí zákon o pozemních komun ikacích, ve znění pozdějších předpisů, b) plnění povinností souvisejících se zajištěním provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů fyzických osob na území města Příbram, c) správa, provoz, údržba a opravy veřejného osvětlení a slavnostního osvětlení na území města Příbram, d) správa, provoz, údržba, opravy a obnova veřejné zeleně, sadovnických a technických prvků a silniční vegetace na území města Příbram, e) organizace a provádění veřejně prospěšných činností ve spolupráci se zřizovatelem, úřadem práce a příslušným okresním soudem (veřejně prospěšné práce, veřejná služba, obecně prospěšné práce), f) správa, provoz a evidence veřejných pohřebišť, válečných hrobů a pietních míst, vybírání plateb za nájem hrobových míst, údržba technických a stavebních prvků hřbitova, g) správa, provoz, údržba a obnova veřejných WC na území města Příbram, h) správa, provoz, údržba a obnova zařízení psího útulku a ošetřování v útulku umístěných psů, i) správa, provoz, údržba a obnova mobiliáře na území města Příbram (dětská hřiště, lavičky, kašny, parkovací automaty apod.), j) odtahová služba, nucené odtahy zajišťované dle nařízení města, pokynů Městské policie Příbram nebo Policie České republiky, k) správa, provoz, údržba a obnova dopravního terminálu autobusového nádraží, l) poskytnutí komerčně nevyužitých reklamních ploch ve prospěch zřizovatele, m) nakládání s vlastním majetkem, majetkem ve výpůjčce či pronájmu k účelům za jakými byla organizace zřízena, n) správa, údržba a opravy autobusových zastávek včetně čekáren, o) další činnosti zadané zřizovatelem neprovozované za účelem zisku.
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Technické služby města Příbrami, příspěvková organizace se sídlem v Příbram  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Technické služby města Příbrami, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00068047.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494