Městská knihovna v Českém Krumlově, IČO 00070564 — obchodní rejstřík

Český Krumlov Horní, , PSČ 38101, 8762074, 203
5 let, 5 měsíce
na trhu
10 - 19
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2019-01-15
IČO
00070564
Právní forma
Předmět činnosti

Vykonává další činnosti související s knihovnickými a informačními službami.

Podle knihovního zákona č. 257/2001 Sb. je organizace knihovnou pověřenou regionálními funkcemi, které vykonává na základě písemné smlouvy s příslušnou krajskou knihovnou.

Buduje univerzální knihovní fond s ohledem na kulturní, vzdělávací, informační a rekreativní potřeby občanů; nakupuje knihy, časopisy a různé jiné informační dokumenty.

Slouží veřejnosti půjčováním svých knihovních fondů v oddělení pro děti, oddělení pro dospělé, ve studovně a čítárně a na městských pobočkách. Zprostředkovává literaturu a informace v rámci meziknihovní výpůjční služby.

Propaguje své knihovní fondy různými formami individuální a kolektivní práce se čtenáři: poskytuje ústní bibliografické, referenční a faktografické informace, zajišťuje knihovnicko-informační lekce pro žáky základních a středních škol, literární besedy pr
o čtenáře, zprostředkovává využívání elektronických databází, umožňuje uživatelům připojení na internet.

Pečuje o odborné vzdělávání pracovníků v rámci organizace.

Pořádá kulturní a vzdělávací akce pro veřejnost.

Vydává tematické publikace.

Zprostředkovává pro čtenáře kopírování studijních materiálů z knih a časopisů z fondu organizace, případně z jiných knihoven s ohledem na autorský zákon.

Je koordinačním střediskem veřejných knihoven v okrese. Základním knihovnám českokrumlovského regionu poskytuje především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, buduje výměnné fondy a zapůjčuje výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonává další n
ezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb.

Může rozvíjet vnitrostátní a mezinárodní spolupráci s knihovnami za účelem výměny zkušeností a metod práce.

Vykonává další činnosti související s knihovnickými a informačními službami.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91010
Počet zaměstnanců
10 - 19 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
Mgr. MARTIN NECHVÍLE
Netřebice Den vzniku funkce: 2019-01-15

Změny a události

2019-01-15
Zapsan člen představenstva
MARTIN NECHVÍLE
2019-01-15
Zapsan činnost
Vykonává další činnosti související s knihovnickými a informačními službami.
2019-01-15
Zapsan činnost
Zabezpečovat občanům a institucím všeobecný a rovný přístup ke kulturním hodnotám a odborným informacím obsaženým v knihovních fondech, případně získaných prostřednictvím nových informačních technologií z vnějších informačních zdrojů, mimo jiné např. info rmací ze státní správy a samosprávy.
2019-01-15
Zapsan činnost
Podle knihovního zákona č. 257/2001 Sb. je organizace knihovnou pověřenou regionálními funkcemi, které vykonává na základě písemné smlouvy s příslušnou krajskou knihovnou.
2019-01-15
Zapsan činnost
Buduje univerzální knihovní fond s ohledem na kulturní, vzdělávací, informační a rekreativní potřeby občanů; nakupuje knihy, časopisy a různé jiné informační dokumenty.
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Městská knihovna v Českém Krumlově se sídlem v Český Krumlov  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Městská knihovna v Českém Krumlově. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00070564.

Podobné firmy

Praha Strakonická, , PSČ 15000, 22079742, 203
IČO 00001147
Praha Ke Koh-i-nooru, , PSČ 15500, 22118446, 203
IČO 00006025