Změny a události Muzeum Chodska v Domažlicích, příspěvková organizace

2021-10-25
Vymazán člen představenstva
Josef Nejdl
2021-10-25
Vymazán člen představenstva
Josef Nejdl
2021-10-25
Zapsan člen představenstva
JOSEF NEJDL
2012-03-07
Zapsan činnost
spravování historického fondu a odborné knihovny
2012-03-07
Zapsan činnost
shromažďování sbírek výtvarného umění
2012-03-07
Zapsan činnost
spravování historického fondu a odborné knihovny