Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, příspěvková organizace, IČO 00074811 — obchodní rejstřík

Karlovy Vary Sovova stezka, , PSČ 36001, 20734166, 203
18 let, 1 měsíce
na trhu
100 - 199
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2006-04-11
IČO
00074811
Právní forma
Příspěvková organizace
Předmět činnosti

poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

soustavné naplňování trvalé základní potřeby ochrany lesa zvláštního určení z titulu ochranných pásem zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod

posilování ekosystémových schopností lesa a jeho celospolečenských funkcí tak, aby doplňovaly stávající a vytvářely nové aktivity vlastníka v oblasti lázeňství, rekreace, sportu, tvorby krajiny a tím plnění celospolečenských funkcí lesního majetku: - soci
álně-rekreační, zdravotně-hygienické, hydricko-vodohospodářské, ekologicko-stabilizační, edaficko-půdoochranné a bioprodukční

zastupování vlastníka ve státních a evropských dotačních programech

spolupráce s ostatními vlastníky a se složkami s obdobnými záměry

lesnickotechnické meliorace, hrazení bystřin a správa drobných toků a vodohospodářských děl

správa, ochrana a údržba svěřených objektů

odborná správa lesů - licencovaná činnost odborného lesního hospodáře

výkon ochranné služby v lesích vlastními strážemi (lesní stráže, vodní stráže, myslivecké stráže, rybářské stráže)

lesní hospodářství, hospodaření se svěřenými pozemky a lesními porosty při dodržení povinností, vyplývajících ze zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona, ve znění pozdějších předpisů

výkon práva myslivosti a jeho organizace na všech honebních pozemcích města Karlovy Vary

výkon rybářského práva v obhospodařovaných rybářských revírech v majetku města Karlovy Vary

koncepční i operativní činnost směřující k :
- trvale udržitelnému hospodaření v lázeňských lesích Karlovy Vary,
- posílení produkční schopnosti lesních porostů,
- maximální realizace zpeněžitelných užitků z lesa

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví
Počet zaměstnanců
100 - 199 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
Ing. Bc. STANISLAV DVOŘÁK,Ph.D.
Šemnice Den vzniku funkce: 2020-04-28

Změny a události

2020-04-28
Vymazán člen představenstva
EVŽEN KREJČÍ
2020-04-28
Vymazán člen představenstva
EVŽEN KREJČÍ
2020-04-28
Zapsan člen představenstva
STANISLAV DVOŘÁK
2016-08-12
Vymazán člen představenstva
Evžen Krejčí
2016-08-12
Vymazán člen představenstva
Evžen Krejčí
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, příspěvková organizace se sídlem v Karlovy Vary  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, příspěvková organizace. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00074811.

Podobné firmy

Opava Rybářská, , PSČ 74601, 4509595, 203
IČO 00016772
Horní Bříza U Vrbky, , PSČ 33012, 597015, 203
IČO 00022578
Vítkov Dělnická, , PSČ 74901, 4326288, 203
IČO 00037494