Změny a události Stálá divadelní scéna Klatovy, příspěvková organizace

2012-03-08
Zapsan činnost
péče o potřeby občanů regionu poskytováním kulturních služeb; zejména pořádání kulturních produkcí, divadelních představení, koncertů, muzikálů, klubových večerů a pořadů pro děti a mládež