Změny a události Okresní stavební podnik Česká Lípa, státní podnik

1989-03-31
Zapsan člen představenstva
Jiří Kobosil
1988-12-23
Zapsan podnikani
II/ doplňková V rámci tohoto oprávnění se podnik samostatně rozhoduje o rozsahu provozování jednotlivých činností podle úrovně rozvoje svých výrobních sil, výrobních prostředků a cílů podnikové koncepce.
1988-12-23
Zapsan podnikani
- specializované činnosti vyrábí - výrobky přidružené stavební výroby - polotovary pro stavby - betonové směsi a výrobky z nich - podružné a doplňkové ocelové konstrukce provádí a zajišťuje montáž - ocelových konstrukcí - prefabrikovaných objektů a zařízení - inženýrské sítě pro rodinné domky
1988-12-23
Zapsan podnikani
dále zabezpečuje - dopravu - demoliční práce - opravárenskou činnost - služby - těžbu a úpravu stavebních hmot a surovin - geodetické a kartografické práce - revize v oboru elektroinstalace, hromosvodů, plynových rozvodů a kotelen - ubytovací, stravovací, rekreační a vzdělávací zařízení a s nimi související činnosti
1988-12-23
Zapsan podnikani
II/ doplňková V rámci tohoto oprávnění se podnik samostatně rozhoduje o rozsahu provozování jednotlivých činností podle úrovně rozvoje svých výrobních sil, výrobních prostředků a cílů podnikové koncepce.