Změny a události Technické služby Děčín v likvidaci

1990-01-01
Zapsan podnikani
- správa, údržba a čištění komunikací - podnikání v oblasti nakládání s odpady - provozování pohřebišť - vnitrozemská vodní doprava - silniční motorová doprava - silniční doprava nákladů - jiná silniční doprava osob