Změny a události Botanická zahrada Liberec,příspěvková organizace

2017-10-09
Vymazán člen představenstva
Miloslav Studnička
2017-10-09
Vymazán člen představenstva
Miloslav Studnička
2017-10-09
Zapsan člen představenstva
MILOSLAV STUDNIČKA
2005-04-23
Zapsan činnost
správa a rozvoj kolekce druhů z české a světové flóry a shromažďování zajímavých kultivarů, jež slouží k vystavování nebo k odborné spolupráci s jinými botanickými zahradami a vědeckými institucemi;součástí sbírkového fondu jsou druhy registrované jako o hrožené ( tzv.červené seznamy), případně chráněné mezinárodními konvencemi, jež jsou uchovávány a ošetřovány jako součást obecného kulturního dědictví lidstva; ve sbírkách jsou též opatrovány živé botanické unikáty stejného významu -udržování tradice akvaristiky -vydávání informačních materiálů souvisejících s činností organizace
2005-04-23
Zapsan činnost
vytváření kultivovaného prostředí přírodního charakteru, obsahujícího vědeckým jmenoslovím popsané a odbornými informacemi vybavené botanické sbírky a expozice
2005-04-23
Zapsan činnost
správa a rozvoj kolekce druhů z české a světové flóry a shromažďování zajímavých kultivarů, jež slouží k vystavování nebo k odborné spolupráci s jinými botanickými zahradami a vědeckými institucemi;součástí sbírkového fondu jsou druhy registrované jako o hrožené ( tzv.červené seznamy), případně chráněné mezinárodními konvencemi, jež jsou uchovávány a ošetřovány jako součást obecného kulturního dědictví lidstva; ve sbírkách jsou též opatrovány živé botanické unikáty stejného významu -udržování tradice akvaristiky -vydávání informačních materiálů souvisejících s činností organizace