Změny a události Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

2021-09-01
Vymazán člen představenstva
JINDŘICH VINKLER
2021-09-01
Vymazán člen představenstva
JINDŘICH VINKLER
2021-09-01
Zapsan člen představenstva
JINDŘICH VINKLER
2013-07-13
Vymazán člen představenstva
Karel Reissmüller
2013-07-13
Vymazán člen představenstva
Karel Reissmüller
2008-07-23
Vymazán člen představenstva
Karel Prokop
2008-07-23
Vymazán člen představenstva
Karel Prokop
2004-02-13
Zapsan činnost
Provádění přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny
2004-02-13
Zapsan činnost
poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
2004-02-13
Zapsan činnost
definici poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena, schvaluje zřizovatel
2004-02-13
Zapsan činnost
provádění dalších činností v sociálních službách - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti v rozsahu potřebném pro naplnění svého hlavního účelu a předmětu činnosti
2004-02-13
Zapsan činnost
Provádění přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny