Změny a události Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace

2019-01-31
Vymazán člen představenstva
Alena Dvořáková
2019-01-31
Vymazán člen představenstva
Alena Dvořáková
2019-01-31
Zapsan člen představenstva
MIROSLAV KUDRNA
2008-12-12
Zapsan činnost
Činnost organizace je vymezena § 57, § 58 pro střední školu, § 117 pro domov mládeže, § 119 pro zařízení školního stravování a § 120 pro školní statek zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (škols ký zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy. Zařízení školního stravování vedle stravování žáků zajišťuje také závodní stravování zaměstnanců organizace.
2008-12-12
Zapsan činnost
Činnost organizace je vymezena § 57, § 58 pro střední školu, § 117 pro domov mládeže, § 119 pro zařízení školního stravování a § 120 pro školní statek zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (škols ký zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy. Zařízení školního stravování vedle stravování žáků zajišťuje také závodní stravování zaměstnanců organizace.