Muzeum Náchodska, IČO 00084930 — obchodní rejstřík

Náchod Masarykovo náměstí, , PSČ 54701, 7439814, 203
21 let, 1 měsíce
na trhu
50 - 99
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2003-06-12
IČO
00084930
Právní forma
Předmět činnosti

Poskytuje standardizované veřejné služby k uspokojování kulturních, výchovných, vzdělávacích a informačních potřeb veřejnosti

Zpřístupňuje sbírky formou stálých expozic a krátkodobých výstav
na území České republiky i v zahraničí.

Provádí konzervátorské práce sbírkových předmětů.

Poskytuje veřejné knihovnické a informační služby a provozuje
veřejnou základní knihovnu se specializovaným knihovním fondem.

Provádí propagaci, veřejnou osvětu formou publikační činnosti,
vydáváním periodických a neperiodických publikací, nabídkou
upomínkových předmětů a dalších reklamních předmětů a činností.

Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s ostatními subjekty
kulturní a vzdělávací programy, výstavy, odborné konference,
sympozia a semináře.

Poskytuje odbornou a metodickou pomoc orgánům veřejné správy,
zpracovává posudky, expertizy a rešerše, poskytuje informace
široké veřejnosti i jednotlivcům.

Při výkonu své činnosti spolupracuje s Akademií věd České
republiky, dalšími tuzemskými a zahraničními partnery. Je
oprávněna vstupovat do profesních sdružení.

Nebytové prostory sloužící k zajištění hlavní činnosti může
organizace pronajímat k výchovně vzdělávacím a jiným veřejným
účelům tak, aby nebyl narušen chod organizace.

Poskytuje standardizované veřejné služby k uspokojování kulturních, výchovných, vzdělávacích a informačních potřeb veřejnosti

Shromažďuje a eviduje sbírky vývoje přírody, historie a
prehistorie v oboru archeologie, etnografie a historie.

Zpřístupňuje sbírky formou stálých expozic a krátkodobých výstav
na území České republiky i v zahraničí.

Provádí konzervátorské práce sbírkových předmětů.

Poskytuje veřejné knihovnické a informační služby a provozuje
veřejnou základní knihovnu se specializovaným knihovním fondem.

Provádí propagaci, veřejnou osvětu formou publikační činnosti,
vydáváním periodických a neperiodických publikací, nabídkou
upomínkových předmětů a dalších reklamních předmětů a činností.

Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s ostatními subjekty
kulturní a vzdělávací programy, výstavy, odborné konference,
sympozia a semináře.

Poskytuje odbornou a metodickou pomoc orgánům veřejné správy,
zpracovává posudky, expertizy a rešerše, poskytuje informace
široké veřejnosti i jednotlivcům.

Při výkonu své činnosti spolupracuje s Akademií věd České
republiky, dalšími tuzemskými a zahraničními partnery. Je
oprávněna vstupovat do profesních sdružení.

Nebytové prostory sloužící k zajištění hlavní činnosti může
organizace pronajímat k výchovně vzdělávacím a jiným veřejným
účelům tak, aby nebyl narušen chod organizace.

Poskytuje standardizované veřejné služby k uspokojování kulturních, výchovných, vzdělávacích a informačních potřeb veřejnosti

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91020
Počet zaměstnanců
50 - 99 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitel
Mgr. OLDŘICH SCHEJBAL
Teplice nad Metují Komenského, , PSČ 54957, 7365322, 203 Den vzniku funkce: 2022-06-10

Změny a události

2022-06-10
Zapsan člen představenstva
OLDŘICH SCHEJBAL
2022-06-10
Vymazán člen představenstva
JAN TŮMA
2022-02-03
Vymazán člen představenstva
SIXTUS BOLOM KOTARI
2022-02-03
Vymazán člen představenstva
SIXTUS BOLOM KOTARI
2018-04-04
Vymazán člen představenstva
PETR LANDR
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Muzeum Náchodska se sídlem v Náchod  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Muzeum Náchodska. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00084930.

Podobné firmy

Praha Strakonická, , PSČ 15000, 22079742, 203
IČO 00001147
Praha Ke Koh-i-nooru, , PSČ 15500, 22118446, 203
IČO 00006025