Změny a události Muzeum Náchodska

2022-06-10
Zapsan člen představenstva
OLDŘICH SCHEJBAL
2022-06-10
Vymazán člen představenstva
JAN TŮMA
2022-02-03
Vymazán člen představenstva
SIXTUS BOLOM KOTARI
2022-02-03
Vymazán člen představenstva
SIXTUS BOLOM KOTARI
2018-04-04
Vymazán člen představenstva
PETR LANDR
2018-04-04
Vymazán člen představenstva
PETR LANDR
2013-02-07
Vymazán člen představenstva
Václav Sádlo
2013-02-07
Vymazán člen představenstva
Václav Sádlo
2003-06-12
Zapsan činnost
Poskytuje standardizované veřejné služby k uspokojování kulturních, výchovných, vzdělávacích a informačních potřeb veřejnosti
2003-06-12
Zapsan činnost
Shromažďuje a eviduje sbírky vývoje přírody, historie a prehistorie v oboru archeologie, etnografie a historie.
2003-06-12
Zapsan činnost
Zpřístupňuje sbírky formou stálých expozic a krátkodobých výstav na území České republiky i v zahraničí.
2003-06-12
Zapsan činnost
Provádí konzervátorské práce sbírkových předmětů.
2003-06-12
Zapsan činnost
Poskytuje veřejné knihovnické a informační služby a provozuje veřejnou základní knihovnu se specializovaným knihovním fondem.
2003-06-12
Zapsan činnost
Provádí propagaci, veřejnou osvětu formou publikační činnosti, vydáváním periodických a neperiodických publikací, nabídkou upomínkových předmětů a dalších reklamních předmětů a činností.
2003-06-12
Zapsan činnost
Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s ostatními subjekty kulturní a vzdělávací programy, výstavy, odborné konference, sympozia a semináře.
2003-06-12
Zapsan činnost
Poskytuje odbornou a metodickou pomoc orgánům veřejné správy, zpracovává posudky, expertizy a rešerše, poskytuje informace široké veřejnosti i jednotlivcům.
2003-06-12
Zapsan činnost
Při výkonu své činnosti spolupracuje s Akademií věd České republiky, dalšími tuzemskými a zahraničními partnery. Je oprávněna vstupovat do profesních sdružení.
2003-06-12
Zapsan činnost
Nebytové prostory sloužící k zajištění hlavní činnosti může organizace pronajímat k výchovně vzdělávacím a jiným veřejným účelům tak, aby nebyl narušen chod organizace.
2003-06-12
Zapsan činnost
Poskytuje standardizované veřejné služby k uspokojování kulturních, výchovných, vzdělávacích a informačních potřeb veřejnosti
2003-06-12
Zapsan činnost
Shromažďuje a eviduje sbírky vývoje přírody, historie a prehistorie v oboru archeologie, etnografie a historie.<br>
2003-06-12
Zapsan činnost
Zpřístupňuje sbírky formou stálých expozic a krátkodobých výstav na území České republiky i v zahraničí.<br>
2003-06-12
Zapsan činnost
Provádí konzervátorské práce sbírkových předmětů.<br>
2003-06-12
Zapsan činnost
Poskytuje veřejné knihovnické a informační služby a provozuje veřejnou základní knihovnu se specializovaným knihovním fondem.<br>
2003-06-12
Zapsan činnost
Provádí propagaci, veřejnou osvětu formou publikační činnosti, vydáváním periodických a neperiodických publikací, nabídkou upomínkových předmětů a dalších reklamních předmětů a činností.<br>
2003-06-12
Zapsan činnost
Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s ostatními subjekty kulturní a vzdělávací programy, výstavy, odborné konference, sympozia a semináře.<br>
2003-06-12
Zapsan činnost
Poskytuje odbornou a metodickou pomoc orgánům veřejné správy, zpracovává posudky, expertizy a rešerše, poskytuje informace široké veřejnosti i jednotlivcům.<br>
2003-06-12
Zapsan činnost
Při výkonu své činnosti spolupracuje s Akademií věd České republiky, dalšími tuzemskými a zahraničními partnery. Je oprávněna vstupovat do profesních sdružení.<br>
2003-06-12
Zapsan činnost
Nebytové prostory sloužící k zajištění hlavní činnosti může organizace pronajímat k výchovně vzdělávacím a jiným veřejným účelům tak, aby nebyl narušen chod organizace.<br>
2003-06-12
Zapsan činnost
Poskytuje standardizované veřejné služby k uspokojování kulturních, výchovných, vzdělávacích a informačních potřeb veřejnosti<br>