Krajská knihovna v Pardubicích, IČO 00085219 — obchodní rejstřík

Pardubice Pernštýnské náměstí, , PSČ 53002, 7766351, 203
5 let, 9 měsíce
na trhu
50 - 99
zaměstnanc
Již brzy
registr smluv
Již brzy
státní dotace
Datum vzniku
2018-06-23
IČO
00085219
Právní forma
Kraj
Předmět činnosti

Prodává vlastní publikace, upomínkové předměty a další zboží a služby propagující předmět hlavní činnosti. Poskytuje reklamní služby při zpřístupňování svých fondů a služeb. Poskytuje informační služby související s předmětem hlavní činnosti.

Je příjemcem povinných výtisků periodického tisku a neperiodických publikací podle § 9 zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), v platném znění, a podle § 3 zákona
č. 37/1995Sb., o neperiodických publikacích, v platném znění. Tyto povinné výtisky tvoří konzervační fond organizace.

Tvoří univerzální a specializované knihovní fondy, umožňuje uživatelům přístup k veřejným datovým sítím pomocí telekomunikačních zařízení.

Eviduje a zpracovává svůj knihovní fond podle platných předpisů, propaguje a zpřístupňuje jej uživatelům přímým půjčováním, prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby, bibliografické a informační činnosti, veřejným předváděním a dalšími formami. Poskytu
je a zpracovává ústní, bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše. Trvale uchovává konzervační a historický fond.

Pořizuje a využívá databáze v souladu s platným autorským zákonem. Rozvíjí vnitrostátní a mezinárodní spolupráci s knihovnami a dalšími subjekty za účelem výměny zkušeností a metod práce, vstupuje do profesních sdružení a organizací.

Vydává a veřejné šíří knihovnické, bibliografické a informační publikace.

Prostřednictvím oddělení kulturních služeb různými formami činnosti šíří a předává široké veřejnosti poznatky z oblasti kultury. Podílí se na zvyšování všeobecného i odborného vzdělávání občanů, na rozvoji estetické výchovy, kulturně společenských aktivit
obyvatel kraje. Vytváří příležitosti pro aktivní využívání volného času, rozvoj zájmových uměleckých aktivit a neprofesionálního umění. Realizuje a podílí se na organizování soutěží, výstav, přehlídek, besed, videozáznamů, exkurzí apod.

Prodává vlastní publikace, upomínkové předměty a další zboží a služby propagující předmět hlavní činnosti. Poskytuje reklamní služby při zpřístupňování svých fondů a služeb. Poskytuje informační služby související s předmětem hlavní činnosti.

Plní a koordinuje plnění regionálních funkcí vybraných základních knihoven.

Je příjemcem povinných výtisků periodického tisku a neperiodických publikací podle § 9 zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), v platném znění, a podle § 3 zákona
č. 37/1995Sb., o neperiodických publikacích, v platném znění. Tyto povinné výtisky tvoří konzervační fond organizace.

Tvoří univerzální a specializované knihovní fondy, umožňuje uživatelům přístup k veřejným datovým sítím pomocí telekomunikačních zařízení.

Eviduje a zpracovává svůj knihovní fond podle platných předpisů, propaguje a zpřístupňuje jej uživatelům přímým půjčováním, prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby, bibliografické a informační činnosti, veřejným předváděním a dalšími formami. Poskytu
je a zpracovává ústní, bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše. Trvale uchovává konzervační a historický fond.

Pořizuje a využívá databáze v souladu s platným autorským zákonem. Rozvíjí vnitrostátní a mezinárodní spolupráci s knihovnami a dalšími subjekty za účelem výměny zkušeností a metod práce, vstupuje do profesních sdružení a organizací.

Vydává a veřejné šíří knihovnické, bibliografické a informační publikace.

Prostřednictvím oddělení kulturních služeb různými formami činnosti šíří a předává široké veřejnosti poznatky z oblasti kultury. Podílí se na zvyšování všeobecného i odborného vzdělávání občanů, na rozvoji estetické výchovy, kulturně společenských aktivit
obyvatel kraje. Vytváří příležitosti pro aktivní využívání volného času, rozvoj zájmových uměleckých aktivit a neprofesionálního umění. Realizuje a podílí se na organizování soutěží, výstav, přehlídek, besed, videozáznamů, exkurzí apod.

Prodává vlastní publikace, upomínkové předměty a další zboží a služby propagující předmět hlavní činnosti. Poskytuje reklamní služby při zpřístupňování svých fondů a služeb. Poskytuje informační služby související s předmětem hlavní činnosti.

Český statistický úřad

Statistická právní forma
Příspěvková organizace
Institucionální sektor: dle ESA2010
13130
Činnosti - dle CZ-NACE
91010
Počet zaměstnanců
50 - 99 zaměstnanců

Statutární orgán

Ředitelka
Bc. RADOMÍRA KODETOVÁ
Pardubice Rumunská, , PSČ 53003, 7719795, 203 Den vzniku funkce: 2021-02-11

Změny a události

2021-02-11
Vymazán člen představenstva
RADOMÍRA KODETOVÁ
2021-02-11
Vymazán člen představenstva
RADOMÍRA KODETOVÁ
2021-02-11
Zapsan člen představenstva
RADOMÍRA KODETOVÁ
2018-06-23
Zapsan činnost
Prostřednictvím oddělení kulturních služeb různými formami činnosti šíří a předává široké veřejnosti poznatky z oblasti kultury. Podílí se na zvyšování všeobecného i odborného vzdělávání občanů, na rozvoji estetické výchovy, kulturně společenských aktivit obyvatel kraje. Vytváří příležitosti pro aktivní využívání volného času, rozvoj zájmových uměleckých aktivit a neprofesionálního umění. Realizuje a podílí se na organizování soutěží, výstav, přehlídek, besed, videozáznamů, exkurzí apod.<br>
2018-06-23
Zapsan činnost
Prodává vlastní publikace, upomínkové předměty a další zboží a služby propagující předmět hlavní činnosti. Poskytuje reklamní služby při zpřístupňování svých fondů a služeb. Poskytuje informační služby související s předmětem hlavní činnosti.<br>
Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Krajská knihovna v Pardubicích se sídlem v Pardubice  - adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a vznik obchodní společnosti, předměty činnosti, aktuální výpis Krajská knihovna v Pardubicích. Údaje byly staženy  z datové služby justice.cz dle IČO 00085219.

Podobné firmy

Praha Zborovská, , PSČ 15000, 22075208, 203
IČO 00066001
Kutná Hora Barborská, , PSČ 28401, 11612096, 203
IČO 00069922
Cheb Františkánské náměstí, , PSČ 35002, 20890044, 203
IČO 00074268